Preventívne a nápravné cvičenia

Priaznivo ovplyvňujú jednotlivé svalové skupiny s ohľadom na ich fyziologické vlastnosti.

Preventívne a nápravné cvičenia

Ak majú byť cviky k uvoľňovaniu účinné, musia umožňovať dokonalú relaxáciu precvičovaných svalov a presné zacielenie cvičebného účinku na štruktúry na ktoré je cvik zameraný.

V zásade platí, že cvičenia treba začať uvoľnením stuhnutých, málo pohyblivých svalov a kĺbov. Potom nasleduje natiahnutie skrátených svalov a na záver posilnenie oslabených častí tela. Uvoľňovací cvik už vlastne naťahuje niektoré skrátené svalové štruktúry a zároveň sa zvyšuje napätie antagonistického svalu, a tým nastáva jeho posilnenie.

Uvoľňovacie cvičenia

ÚČINKY:

 • rozhýbanie, prekrvenie, prehriatie kĺbov a kĺbových spojení, stavcov a medzistavcových platničiek,
 • precvičenie svalov okolo kĺbov,
 • natiahnutie skrátených svalov,
 • dráždenie reflexných dráh.

ZÁSADY:

 • pohyb je pomalý, pozvoľný, nie kŕčovitý,
 • vyvarovať sa prudkým švihovým a násilným pohybom,
 • pohyb vykonávať spočiatku v menšom rozsahu, rozsah postupne zvyšovať do krajnej polohy,
 • pri pohybe preciťovať mierne napätie, ale nie bolesť,
 • cvičiť v staticky menej náročných polohách, aby sa obmedzilo napätie svalov pri udržovaní rovnováhy.

Naťahovacie cvičenia

ÚČINKY:

 • obnovenie normálnej fyziologickej dĺžky svalov,
 • vyrovnanie nepomeru medzi dominantnými hyperaktívnymi a utlmenými svalmi,
 • obmedzenie blokád stavcov a kĺbov (skrátené svaly majú tendenciu preťahovať stavce a kĺby na svoju stranu, a tým spôsobovať blokády).

ZÁSADY:

 • ako pri uvoľňovacích cvičeniach….
 • využitie postizometrickej relaxácie – „sebaútlmu“ svalu po predchádzajúcom napätí (bezprostredne po niekoľko sekúnd trvajúcom napätí sa sval natiahne vo väčšom rozsahu, preto sa používa metóda: napätie – uvoľnenie – natiahnutie),
 • v polohe, ktorá nespôsobuje bolesť ale len mierne napätie, zotrvať dlhšie,
 • pri intenzívnejšom naťahovaní zaradiť medzi jednotlivé cvičenia i uvoľňovacie cviky, aby si svaly a kĺby zvykli na nový rozsah pohybu,
 • účinok natiahnutia trvá približne jeden deň, preto je potrebné sval znovu precvičiť maximálne do 48 hodín.

Foto zdroj: thinkstock