Prednožovanie v sede na prístroji

Kým pri drepe precvičíte komplexne svaly nôh, prednožovanie predstavuje dobré cvičenie pri tréningu štvorhlavého svalu stehna (kvadricepsu). Prednožovanie v sede na prístroji je izolované cvičenie. Do práce sa okrem štvorhlavého svalu zapájajú aj ostatné stabilizujúce svaly, ale intenzita ich precvičenia je veľmi nízka.

Prevedenie

Existuje veľa rôznych typov prístrojov pre tento cvik, ale ich funkcia a nastavovanie je takmer rovnaká. Najväčšia kritika tohto cvičenia je, že neúmerne zaťažuje kolenné kĺby. Je to z časti pravda, ale dá sa to minimalizovať správnym nastavením prístroja a správnym vykonávaním cvičenia.

Posaďte sa tak, aby sa celá zadná plocha stehna opierala o sedačku. Kolená presahujú mierne jej okraj. Najdôležitejšie je, aby kolená a kĺb prístroja (v ktorom sa vykonáva pohyb) ostali po celú dobu v jednej rovine. Tomu je potom potrebné prispôsobiť nastavenie mäkkých opierok pre členky. Trup by mal byť v mierne zaklonenej polohe.

Rukami uchopte držadlá, alebo sa chyťte po stranách sedačky. Pomalým a kontrolovaným pohybom vykonávajte prednoženie (extenziu). Kolená sú v krajnej polohe prepnuté. Na okamih v tejto polohe vydržte. Po asi dvoch sekundách sa zvoľna vracajte do východiskovej polohy. Aby nedochádzalo k namáhaniu kolenného kĺbu, nesmie v ňom uhol klesnúť vo východiskovej polohe pod 90°.

Dýchanie:

Vo východiskovej polohe sa nadýchnite. Počas vystierania je dych zadržaný. Počas spúšťania nôh do východiskovej polohy nasleduje výdych.

Chyby:

  • Ak uhol v kolennom kĺbe pri východiskovej polohe klesne pod 90˚ (namáhanie kolenného kĺbu).
  • Prudké spúšťanie nôh.
  • Švihové cvičenie.
  • Prerušenie pohybu vo východiskovej polohe.
  • Ťažké (neprimerané) závažia pôsobia negatívne na kolenné kĺby a neumožňujú prepnutie kolien v krajnej polohe.
  • Pri predkláňaní nedochádza k zapojeniu priameho svalu stehna.