Prečo nesmieme zabúdať na strečing

Nedostatočná pohyblivosť je vo väčšine prípadov následkom stereotypov v držaní tela, v pohybe, trvalým jednostranným zaťažením čím vzniká svalová dysbalancia.

Svalová dysbalancia negatívne ovplyvňuje držanie tela, zhoršuje koordináciu svalov, narúša kĺbovú pohyblivosť, ovplyvňuje dynamickú silu, čo sa prejavuje na výkonnosti organizmu. Ochrana kĺbov a svalov je znížená, všetky štruktúry kostrovo – svalového systému sú omnoho viac vystavené nebezpečenstvu zranenia. Na odstránenie týchto negatívnych javov a zámerné ovplyvňovanie rozsahu kĺbovej pohyblivosti sa používajú aj strečingové cvičenia.

Strečingovými cvičeniami sa dosiahli dobré výsledky elasticity svalov a zlepšenie kĺbovej pohyblivosti, svalovej sily a ďalších ukazovateľov.

Natiahnutie bedrových a sedacích svalov.

strečing strečing

(Obr. 1) vo výpade vbok prejsť do drepu. Chodidlo stojnej nohy je celou plochou na zemi.

(Obr.2) vo výpade posunúť zadnú nohu ešte viac vzad a oprieť ju o špičku chodidla. S výdychom tlačiť zadné stehno k zemi.

Natiahnutie svalov vnútornej strany stehna (adduktory), bedrových svalov a svalov trupu.

strečing
strečing

(Obr.3) sed roznožný, uvoľniť sa, nadýchnuť, s výdychom predkloniť. Chrbát je vystretý.

(Obr.4) sed roznožný, nádych, s výdychom úklon pažou cez hlavu k opačnej nohe. Obidve kolená vystreté.

Natiahnutie svalov zadnej strany dolných končatín a trupu.

strečing strečing

(Obr.5) sed znožný, vystreté kolená, nádych a s výdychom pomalým pohybom do predklonu (obr.6). Hrudník tlačiť ku stehnám, hlavu ku kolenám.

Natiahnutie svalov ramien a svalov prednej strany stehna.

strečing strečing

(Obr.7) v kľaku sa oprieť o pokrčené paže, prsty rúk smerujú k chodidlám. Nádych a s výdychom tlačiť ramená k zemi.

(Obr.8) v kľaku s kolenami spolu, uvoľniť sa, vydýchnuť, mierne sa zakloniť, oprieť sa vzadu o paže a boky pretlačiť vpred.

Natiahnutie svalov bedrového kĺbu a spodnej časti chrbta.

strečing

(Obr.19) ľah vzadu, upažiť, chodidlo pravej nohy položiť na ľavé a s výdychom vytočiť celé dolné končatiny vľavo. Hlava, ramená a paže sú celou plochou položené na zemi.

strečing

(Obr.20) ľah vzadu, pravú nohu pokrčiť. S výdychom položiť koleno (cez spodnú nohu) na zem. Hlavu otočíme na opačnú stranu ako nohy.

strečing

(Obr.21) ľah vpredu (na bruchu) pravú nohu pokrčiť, zanožiť a položiť na opačnú stranu chodidlom na zem.