Pravda o BMI

Pravda o BMI

Mnohí športovci si myslia, že Body Max Index (BMI) im prezrádza, či sú v zdravej hmotnostnej kategórii. Sú však na omyle.

Áno, index telesnej hmotnosti, známy pod skratkou BMI, je populárny vzorec na určenie nadváhy alebo obezity človeka. Podľa oficiálnej tabuľky si každý môže vypočítať svoj BMI a zaradiť sa do príslušnej kategórie. To je naozaj pravda.

pod 20 Mierna podváha
20–25 Normálne hodnoty
25–30 Mierna obezita
30–40 Výrazná obezita
nad 40 Monštrózná obezita

Podľa National Institutes of Health, ľudia trpiaci nadváhou alebo obezitou sa vystavujú zvýšenému riziku srdcových ochorení, cukrovky a dokonca aj niektorých druhov rakoviny.

BMI je ovplyvnený históriou

Avšak prejdime k jadru veci. BMI je vzorec všeobecný. Neplatí pre konkrétny individuálny prípad. Index telesnej hmotnosti nebol nikdy navrhnutý ako prostriedok pre posúdenie hmotnosti konkrétneho športovca. Táto matematická formulka bola pôvodne vytvorená pre meranie kolektívnej hmotnosti ľudskej populácie.

Vedci sa k BMI dopracovali v začiatkoch 20.storočia, kedy sa medicína začala zaoberať vplyvom hmotnosti človeka na predčasné úmrtie, aj na podnet poisťovní, ktoré tak mohli rozlíšiť svoju klientelu do rôznych rizikových skupín. Z tohto faktu logicky vyplýva, že za všetkým stojí úmysel poisťovní nestratiť, ale získať finančné prostiedky.

Lekárski špecialisti sa snažili nájsť ľahkú metódu, ako určiť telesný tuk v ľudskom tele vyjadrený percentami. Po sérii výskumov na vzorkách populácie sa im nakoniec podarilo dopracovať k indexu telesnej hmotnosti( hmotnosť v kilogramoch delená výškou v metroch na druhú ). Je to jednoduchá matematická operácia, rýchla, priama a hlavne lacná. BMI dostal oficiálnu platnosť v roku 1985, kedy ho National Institute of Health uznal za index určujúci obezitu. Od tohto momentu nielen športovci, ale aj všeobecná verejnosť akceptovala BMI ako fakt pre zistenie „skutočnej“ nadváhy.

Nie je šport ako šport

Akémukoľvek vytrvalcovi dopadne BMI výsledok veľmi dobre. BMI kulturistu ale dopadne podobne, ako výrazne obéznemu jedincovi. Je to preto, že BMI vzorec nezohľadňuje tuk a svaly. Akákoľvek hmota naviac oproti bežnej populácii, sa rovná vyššie číslo BMI. Pre takéhoto športovca je BMI vzorec nepoužiteľný.

Spor pri pohlaví

Pravda o BMI

Druhou pochybnosťou pri BMI je pohlavie. Formula používaná pre tak ako mužské, tak aj pre ženské pohlavie, bola vytvorená na výskume z mužskej vzorky. V začiatkoch National Institute of Health určil pre obe pohlavia tabuľky s rozdielnymi hodnotami pre určenie výsledku indexu telesnej hmotnosti, avšak v roku 1998 inštitút svoje rozhodnutie bez bližšieho odôvodnenia zrušil.

Prečo sa nikto nepokúsil zmeniť tento, možno už zastaralý, systém? Jedným dôvodom by mohol byť fakt, že čísla v tabuľke BMI nie sú pre nikoho nebezpečné. Druhým dôvodom je modernizácia medicíny. Doktori majú v dnešnej dobe moderných technológií dostupné prostiedky, ktorými môžu presne určiť napríklad telesný tuk so stopercentnou istotou. Vzorec BMI tak zostáva použiteľný už len na domáce použitie a približnú orientáciu človeka.

Pravdou v tomto prípade zostáva len to, že ľudia si niekedy nadváhu nevedia priznať. Netreba na to ani žiadne vzorce, stačí pohľad do zrkadla, či obliecť si staré džíny. Ak sa chcete naozaj dozvedieť výšku telesného tuku vo vašom tele, kontaktujte svojho lekára, ale si zadovážde kvalitnú váhu ktorá to už dnes dokáže.

Foto zdroj: thinkstock

Tags: