Pozitívny vplyv vizualizácie na tréning

Pozitívny vplyv vizualizácie na tréning

Môžu naše myšlienky ovplyvniť to, či bude blížiaci sa športový výkon úspešný? Mnoho jednotlivcov, ktorí sa podobným princípom dlhodobo venujú, vám odpovedia, že určite áno. A potvrdzuje to aj veda.

Skúšali ste už niekedy predstaviť si v mysli úspešný športový výkon ešte predtým, než k nemu v skutočnosti došlo? Ak áno, použili ste princíp vizualizácie resp. myšlienkové vízie k tomu, aby ste vylepšili skutočné situácie.

Predstavou k lepšiemu výkonu

Princíp vizualizácie má viacero postupov a môže byť silným nástrojom, ak sa ho naučíte používať správne. Najprv si môžete v hlave priblížte tréning alebo športový výkon, ktorý vás v najbližšej dobe čaká, a cieľ, ktorý v ňom budete chcieť dosiahnuť.

Následne si predstavujte, ako ten cieľ plníte. Neskôr, bezprostredne pred tréningom, si podrobne v hlave naplánujte, ako to bude celé prebiehať (samozrejme malo by to byť vždy s úspešným koncom). Potom sa tomu snažte v praxi čo najviac priblížiť a po skončení výkonu si ho ešte raz celý prejdite v mysli, ako to skutočne dopadlo. Túto poslednú fázu vizualizácie je vhodné uplatniť preto, aby sa ľahšie napravil prípadný problém, ku ktorému došlo, resp. preto, aby sa po úspešnom dokončení ešte viac posilnila pripravenosť na ďalší výkon.

Aktívna vizualizácia je jedným z najsilnejších nástrojov koncentrácie. Môže však mať skutočne veľmi veľa podôb a najlepšie budú vždy tie, ktoré na vás budú fungovať efektívne. Dôležité je to, aby ste si predstavili seba samého, ako vykonávate perfektne prevedenú činnosť, ktorú sa snažíte vylepšiť (prípadne naučiť) za použitia rôznych detailov. Zobrazíte si presne, ako by mal daný pohyb vyzerať a výsledný obraz bude akceptovaný mysľou aj telom. Ide teda o dôkladnejšiu metódu, ktorá je vzdialená od bežných obrazov, myšlienok alebo snov, a ktorá vyžaduje istý čas na lepšie osvojenie.

Tip na tému vizualizácie Ako urýchliť rehabilitáciu a regeneráciu tkanív?

„Naprogramujte sa“

Športoví psychológia tvrdia, že toto predstavovanie je viac ako len vizuálne. Má byť tiež hmatové, svalové, emočné, atď. Jednotlivci sa musia maximálne vnoriť do danej situácie, predstavovať si a vnímať pracujúce svaly, pocity, okolité prostredie a podobne. Je to akýsi druh telového myslenia.

Viaceré vedecké štúdie v rámci rôznych športov už potvrdili, že vizualizácia a koncentrácia na konkrétnu aktivitu alebo svalovú partiu, ktorá sa aktuálne používa, zvyšuje efektívnosť tréningu. Váš mozog totiž počas aktívneho myslenia na určité výkony vytvára impulzy, ktoré stimulujú neuróny k „prevedeniu“ tej aktivity, na ktorú myslíte a to tým, že, prenesú tieto stimuly z mozgu do pracujúcich svalov.

Výsledkom je lepšia nervosvalová súčinnosť a lepšie výkony. Možno to znie pre niekoho neuveriteľne, ale do veľkej miery sme skutočne schopní naprogramovať činnosť našich tiel cielenou vizualizáciou jednotlivých výkonov.

Naša funkčnosť je ovplyvňovaná priamo pomocou našich myšlienok. Naučte sa ich vhodne smerovať a pokúste sa čo najviac prepojiť mentálne sústredenie s tým fyzickým. Keď sa tieto dve oblasti dlhodobo spoja, nebude veľa vecí, ktorých by ste neboli schopní dosiahnuť.

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Pásmo sklolaminátové Dĺžka: 50m

24,00 €

Pásmo sklolaminátové Dĺžka: 50m Kúpiť

Deivo Telocvikárske ponožky s píšťalkou Veľkosť: 35-38

5,50 €

Deivo Telocvikárske ponožky s píšťalkou Veľkosť: 35-38 Kúpiť

Frekvenčný rebrík Variant: 2mm plast

19,90 €

Frekvenčný rebrík Variant: 2mm plast Kúpiť