POWER FACTORY CUP Stará Ľubovňa 2006 – I. ročník

NOMINAČNÁ  SÚŤAŽ NA  MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2006 V BRATISLAVE

Kulturistika muži do 75, do 87,5 a nad 87,5 kg

Fitnes muži – jedna kategória

Bodyfitnes muži – jedná kategória

Páry

power factory cup

Technické ustanovenia

 

 

Usporiadateľ:

SAKST Klub športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa

Deň konania:

29. apríla 2006  (sobota)

Miesto konania:

Kultúrny dom, Stará Ľubovňa

Prihlášky:

    Zasielajú oddiely a kluby  do  25.4.2006 na adresu:

    Ing. Andrej Hlinka, Letná 28, 064 01  Stará Ľubovňa

Informácie:

Ing. Andrej Hlinka – č. tel.: 052-43214 58

Mob: 0905 593329

Úhrady:

Podľa platných smerníc rozhodcom cestovné, stravné a ošatné vypláca  orga-nizátor. Ostatní na vlastné náklady.

.

Ubytovanie:

Penzione Gurmen ,Nám.sv.Mikuláša 1,

č. tel.: 052-4281811,Fax.   : 052-4281802

Hotel KOMEKO, Továrenská 19, Tel: 052-4324465, 0905407032

Predpisy:

Súťaži sa podľa platných pravidiel športovej kulturistiky a fitness.

Podmienky štartu:

Platná licenčná karta SAKST na rok 2006 a včas zaslaná prihláška.

Zbor činovníkov sútaže

Riaditeľ súťaže:

Ing. Andrej Hlinka

Ekonom:

Margita Hlinková

Vedúci pretekárov:

Ing. Michal Hlinka

Lekár:

MUDr. Anton Križalkovič

Hudobná réžia:

Ladislav Korsch st.

Hlásateľ:

Ing. Andrej Hlinka

Zapisovateľky:

Mariana Rusiňáková, Jana Rusiňáková

Zbor rozhodcov súťaže

 

 

Hlavný rozhodca:

Hečko Ľubomír,ing

Sekretár:

Lipták Slavomír

Rozhodca č. 1:

Galovič Ján

Rozhodca č. 2:

Tabernaus Anton

Rozhodca č. 3:

Andreja Patrik,Ing

Rozhodca č. 4:

Prekop Marián, Ing.

Rozhodca č. 5:

Mlsna Boris

Náhradný rozhodca :

Volgyák Jozef

Časový rozpis súťaže.

 

 

12.30 hod. – 12.45 hod.

Porada rozhodcov.

13.00 hod. – 13.50 hod.

Prezentácia

14.00 hod do 17.30 hod

Semifinále + finále podľa programu súťaže

Rôzne

 

 

Tituly:

 

Ceny :

Víťazi kategórií získajú od usporiadateľa poháre + 5.000,- Sk ako náhradu za prípravu na súťaž, ostatní finálisti dostanú vecné ceny od sponzorov, absolútny víťaz u mužských kategórií putovný pohár + hodnotný dar.