Povrchy II.

Povrchy II.

Piesok – V našich zemepisných šírkach bude mať asi najhoršiu dostupnosť, no medzi povrchy patrí a preto si o ňom niečo povieme. Trénovať na piesku na pláži má niečo do seba a to nielen vďaka príjemnému okoliu, ale aj vďaka unikátnym vlastnostiam piesku ako povrchu. Je to mäkký podklad a preto bude akákoľvek športová aktivita výrazne namáhavejšia. Pokiaľ je človek bosí, piesok sa lepšie než čokoľvek iné prispôsobuje tvaru našich chodidiel. Posiľňujú sa tak drobné svaly nohy a spevňuje sa jej klenba. Keďže piesok nie je rovný a pod váhou tela sa rôzne posúva, zapája telo výrazne viacej aj svoje stabilizujúce svaly. Tie sa zapájajú aj pri iných nerovných povrchoch ale nie v takej miere, ako na piesku.Medzi nevýhody okrem zlej prístupnosti, patrí veľká premenlivosť v teplote piesku v priebehu dňa. Pokiaľ chce človek na piesku športovať bosý, je na to najlepší čas ráno a večer. Pre aktivity ako plážový volejbal, alebo aerobik v iných hodinách ako som spomenul, sa zvykne piesok kropiť vodou.

Klady (+) Klady aj zápory (+ -) Zápory (-)
+ posiľňovanie drobných svalov nôh a spevňovanie klenby + – väčšia náročnosť športovania na mäkkom podklade – nutnosť športovať v ranných, alebo večerných hodinách, kedy nie je piesok rozpálený
+ zapájanie drobných „skrytých“ svalov zodpovedných za koordináciu a stabilitu   – nedostupnosť
+ možnosť športovania na boso    
+ príjemné prostredie    

Lesná a poľná cesta stojí v presnom protiklade k tvrdému betónu a asfaltu. Podklad je to výrazne mäkší a telo preto netrpí. Lesná cesta ako už názov napovedá je spojená s príjemným prostredím, ktoré môže pôsobiť aj ako relax a o monotónnosti okolia asi tiež nemôže byť ani reč. Rozdiel medzi mestským vzduchom, a vzduchom v lese je poznať už pri prechádzke a o to viac ho pocítite pri športovej aktivite, kedy sú nároky na prijatý kyslík mnohonásobne vyššie. Nerovnosti, ktoré sa v tomto prostredí nachádzajú, nám nedovolia úplne „vypnúť“ a okrem vytrvalosti tak tréning v lese kladie nároky aj na koordinačné schopnosti. Aj keď má športovanie v týchto podmienkach niečo do seba, neverím že každému hneď za domom začína takáto lesná cesta. Prvé proti je teda na svete. Potreba cestovať za takýmto povrchom je často časovo náročná a pri spojení s potrebou vynaloženia prostriedkov na dopravu často odradí. Na rozdiel od asfaltu ktorý má prakticky rovnaké vlastnosti v akomkoľvek počasí, športovanie po hlinenom podklade stojí a padá na vrtochoch počasia. Ak vám však nevadí že budete od blata, môžete toto obmedzenie zvažovať ako mínus asi len pri skutočne dlhodobo daždivom počasí. Z bezpečnostných dôvodov je vhodné po takýchto cestách vždy behať s niekým. Stať sa môže čokoľvek a ak je cesta ľudoprázdna, nemal by kto pomôcť. K lesným cestičkám už len dodávam, že je to vo všeobecnosti povrch bežcami veľmi obľúbený, ktorý ponúka množstvo prevýšení a príjemné prostredie pre tréning ako aj aktívny odpočinok.

Klady (+) Klady aj zápory (+ -) Zápory (-)
+ príjemné a pestré prostredie + – zvýšené nároky na pozornosť – premenlivá kvalita povrchu v závislosti od počasia
+ pohyb na čerstvom vzduchu + – rozmanitý terén a prevýšenia – závislosť svetelných podmienok od ročného obdobia a od časti dňa
+ nízke nároky na pohybový aparát   – riziko pošmyknutia (zranenia) na klzkom a blatistom podklade
    – horšia dostupnosť a tým aj časová strata spojená s cestovaním
    – odporúčanie športovania vo dvojici pre prípad poranenia na odľahlom mieste

Foto zdroj: thinkstock