Pomáha hudba zvyšovať športový výkon?

počúvanie hudby pri športovaní

Pre niektorých predstavuje počúvanie hudby popri tréningu prostriedok, pomocou ktorého ľahšie získajú optimálne naladenie, dostatočnú motiváciu a nasadenie. Na druhej strane, iní ju zas môžu považovať za niečo, čo im narúša potrebné sústredenie. No a napokon sú aj takí, pre ktorých je pustenie hudby už akýmsi zvykom a neriešia pritom to, či to ovplyvňuje ich výkon, prípadne o aký druh muziky ide.

Odhliadnuc od osobných preferencií, subjektívnych názorov a aktuálnych pocitov, pomáha hudba skutočne zvyšovať výkon? Podporuje produktivitu tréningu a pomáha nám podávať hraničné výkony, z ktorých získame väčší silový alebo svalový rozvoj?

Dr. Costas Karageorghis je odborníkom v oblasti skúmania pôsobenia hudby po psychologickej a podpornej stránke.

Ako sám uvádza, sú tri základné okruhy, v rámci ktorých môže hudba ovplyvňovať výstupný výkon pri fyzických aktivitách:

1. tendencia zosúladiť svoje tempo s rytmom hudby.
2. tendencia hudby posilniť túžbu po aktivite.
3. tendencia hudby odvádzať pozornosť od nepohodlia.

Zdá sa, že aspoň v určitých prípadoch nám kombinácia týchto troch bodov dokáže pomôcť zvýšiť výkon. Energetický a obľúbený typ hudby môže zrýchliť tempo cvičenia, posilniť túžbu pridať si viac a odviesť pozornosť od bolesti alebo únavy.

Čo na to hovoria niektoré z príslušných štúdii?

Zaujímavý výskum bol uverejnený v roku 2012 v Journal of Strength & Conditioning Research. Športovci vykonávajúci tlaky na lavičke a výskoky z drepu boli pozorovaní za cieľom zistenia, či im obľúbená hudba pomáha navyšovať výkonnosť.

Každý subjekt mal za úlohu vykonať tri série v obidvoch cvikoch, pričom raz to bolo bez hudby a raz pri obľúbenej hudbe.

Zistením bolo to, že rozdiel medzi schopnosťou urobiť viac opakovaní alebo vyskočiť vyššie nebol žiadny. Kde sa však malé rozdiely preukázali, bolo o niečo rýchlejšie tempo cvičenia a lepšia nálada pri počúvaní obľúbenej hudby.

Zúčastnení ľudia teda vykonávali jednotlivé opakovania s o niečo väčšou frekvenciou a uvádzali celkovo lepší pocit po dokončení tréningu v prípadoch, kedy počúvali muziku.

Záver tejto štúdie bol teda taký, že hudba síce nepomáha zvyšovať silové schopnosti, ale má určitý vplyv na podporenie tempa a psychického naladenia, čo z dlhodobého hľadiska uľahčuje aj motiváciu.

Rytmus hudby a športové tempo

V inej štúdii, vykonanej v roku 2003, boli zúčastnení ľudia požiadaní, aby bicyklovali v posilňovni na rotopédoch s využitím ich bežnej rýchlosti, na ktorú sú zvyknutí a aby ju nemenili.

Medzitým im boli púšťané rôzne skladby, ktorých rytmus sa náhodne menil (od veľmi rýchlej hudby až po veľmi pomalú).

A výsledok? Bez toho, aby si to monitorovaní jednotlivci vôbec uvedomovali, ich tempo bicyklovania sa zvyšovalo spolu s tempom skladieb. Rozdiely boli síce minimálne, ale podstatné je to, že ľudia začali šliapať do pedálov mierne rýchlejšie aj keď o tom vôbec nevedeli. Jednalo sa skrátka o podvedomý efekt.

Podobných typov štúdii je viac.

Niektoré, v závislosti od skúmaných výkonnostných parametrov, nepotvrdzujú žiadne rozdiely medzi cvičením s hudbou a bez nej. Iné, rovnako ako predošlé dve v tomto článku, zas preukázali určitú odlišnosť. Väčšinou ide o malé zlepšenia a nikdy to nie je tak, že by hudba zvyšovala výkonnosť v istom smere o desiatky percent.

Je to skôr pár percent a neplatí to pre všetky oblasti. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že hudba nemá vplyv na maximálnu silu alebo na maximálnu rýchlosť (za predpokladu, že je jednotlivec dostatočne motivovaný na svoj výkon), ale môže mať malé pozitívne vplyvy na tempo cvičenia a prejaví sa to skôr pri vytrvalostnejších aktivitách v nižšej až strednej intenzite.

Slabá motivácia = slabý výkon

Ak patríte medzi tých, ktorí tvrdia, že ich výkonnosť s hudbou je omnoho lepšia, problémom bude skôr nedostatočná vnútorná motivácia. Čím nižšia vnútorná motivácia, tým viac vám môžu pomôcť podnety z vonkajšieho prostredia, medzi ktoré patrí aj hudba.

Nakoniec si povedzme, že závery rôznych štúdii neplatia vždy rovnako na každého. Je síce zaujímavé vidieť výsledky niektorých z nich a získať nové poznatky, no konečné slovo máte vy.

Ak sa vám trénuje lepšie s hudbou a máte pri tom lepší pocit aj výsledky, je to v poriadku a pokračujte v tom. Ak bez hudby, je to takisto úplne v poriadku a nemusíte nič meniť.

[poll id=“7″]

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Kriketová lopta 80g, priemer 6,5cm

7,00 €

Sport-Thieme Kriketová lopta 80g, priemer 6,5cm Kúpiť

Plastová prekážka Výška: 30cm

8,50 €

Plastová prekážka Výška: 30cm Kúpiť

Tunel na preliezanie s výstužou 270cm

99,00 €

Tunel na preliezanie s výstužou 270cm Kúpiť

Štítky:,