Podrep na BOSU na jednej nohe so zanožením

Východisková poloha: stoj na jednej nohe, aktívne zapojenie stredu tela, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán

Konečná poloha: podrep na jednej nohe so zanožením, s udržaním hmotnosti tela na pomôcke, trup vzpriamený, paže vbok

Podrep na jednej nohe so zanožením
Podrep na jednej nohe so zanožením

Priebeh pohybu: plynulým, kontrolovaným pohybom vykonáme podrep zánožný, pri súčasnom udržaní správneho postavenia ramien, lopatiek a aktívneho zapojenia core

Najčastejšie chyby:

 • nadmerný predklon trupu,
 • ohnutý chrbát,
 • nesprávna poloha chodidla,
 • koleno predsunuté vpred,
 • prenos hmotnosti tela vzad,
 • nesprávne postavenie ramien, pliec

Aktivované svaly: m. biceps femoris, m. quadriceps femoris, m. gluteus, m. abductores, m. transverzus abdominis, m. rectus abdominis

Cieľ: rovnováha, propriocepcia, koordinácia, posilnenie svalov dolných končatín,brušných svalov, posilnenie chrbtových svalov

TIP: Využitie malej lopty držanej v predpažení, miernym tlakom paží oproti lopte zlepšíme zapojenie brušných svalov a svalstva trupu, cvičenie je možné vykonávať na obidvoch stranách BOSU.

kniha AKo na BOSU

Kúpte si knihu Ako na BOSU

Aj dnes predstavený cvik nájdete v 1. metodickej príručke cvičenia na BOSU.

Prečo by kniha Ako na BOSU nemala uniknúť Vašej pozornosti?

123 odborne popísaných cvikov na 231 farebných fotografiách Vám pomôže:

 • zvládnuť cvičenia na BOSU a osvojiť si správnu techniku
 • naučiť sa správne dýchať
 • nájsť a odstrániť najčastejšie chyby
 • rozšíriť si zásobník cvikov bez ohľadu na to, či ste rekreačný športovec alebo tréner
 • rozvinúť úroveň stabilizácie, rovnováhy a koordinácie
 • osvojiť si princípy funkčného posilňovania s dôrazom na správnu polohu tela