Podporuje kreatín sviežu myseľ?

kreatin posilnovanie a mysel

Kreatín sa ukazuje nielen ako efektívny suplement v prípade zvyšovania sily a zväčšovania svalových objemov, ale v poslednom čase sú zaujímavé aj tvrdenia, ktoré preukazujú jeho potenciálny účinok na funkcie mozgu a bystrú myseľ.

Tento doplnok výživy teda nemusí byť vhodný iba v rámci posilňovania a výkonnostných športov. Svoje uplatnenie môže nájsť aj v prípade udržiavania zdravšej, dobre fungujúcej mysle.

Kreatín zvyšuje výkonnosť prostredníctvom procesu vytvárania ATP, teda základnej energetickej molekuly, ktorá slúži ako palivo pre jednotlivé bunky organizmu. ATP je v nich rozložená za účelom produkcie biochemickej energie.

Viete, ktorá časť tela spotrebúva najviac energie?

Ak tvrdíte, že je to niektorá zo svalových partii, nemáte pravdu. Správna odpoveď je mozog, pretože ten kvôli neustálej aktivite nervových buniek využíva až okolo 15-20% celkovej produkcie ATP.

Keď zoberieme do úvahy, ako veľmi je ATP dôležitá pre mozgové funkcie, nebude žiadnym prekvapením, že niektoré genetické a vrodené problémy spôsobené zlým metabolizmom kreatínu v mozgu môžu zapríčiniť určité neurologické poruchy. Patrí sem mentálna retardácia, poruchy rozprávania, problémy s motorikou alebo svalová slabosť.

Moderné vedecké štúdie potvrdili, že orálna konzumácia kreatínu u pacientov, ktorí trpia problémami spadajúcimi do tejto kategórie, pomohla pribrzdiť alebo dokonca aj zvrátiť niektoré zo symptómov súvisiacich s týmito poruchami.

Kreatín a mozog

Pozitívny vplyv kreatínu sa preukázal nielen pri vrodených problémoch, ale tiež pri ostatných chorobách postihujúcich centrálny nervový systém. Dokonca aj pri vážnych neurodegeneratívnych ochoreniach, medzi ktoré patrí Alzheimerova, Parkinsonova alebo Huntingtonova choroba, sa verí tomu, že suplementácia kreatínom dokáže prispieť k zlepšenému zdravotnému stavu vďaka podpore tvorby ATP a antioxidačným schopnostiam tohto doplnku.

Kreatín je účinným nástrojom na podporu mysle, pamäti a kognitívnych schopností aj u zdravých jedincov. Zlepšené pamäťové procesy, teda schopnosť mozgu zachytávať a uchovávať informácie pre ďalšie použitie, boli potvrdené u mladších aj starších ľudí, ktorí mali vyššie hodnoty kreatínu v mozgu.

Kreatín a mentálna únava

Ďalší pozitívny výsledok bol pozorovaný v prípade skúmania psychickej ostražitosti. Jedinci, ktorí prijímali kreatín, vykazovali menšiu mentálnu únavu v rámci príslušných testov. Vedci sa domnievajú, že to bolo spôsobené pozitívnym vplyvom na využívanie kyslíka v mozgu.

Niektoré z výskumov potvrdili tiež to, že vplyv suplementácie kreatínu na zlepšenie pamäti a kognitívnych schopností je výraznejší u vegetariánov. Dôvodom je to, že ľudia nekonzumujúci mäso a živočíšne potraviny prijímajú menej kreatínu bežnou stravou a majú teda nižšie hladiny tejto látky v tele.

Zaujímavý vzťah s vegetariánstvom

Zo všetkých porovnávajúcich skupín dosiahli najvýraznejšie zlepšenie pri pamäťových a analytických testoch tí, ktorí boli vegetariáni a užívali kreatín. Keď patríte k ľuďom konzumujúcim výhradne rastlinné produkty alebo len nekonzumujete mäso, skúste doplniť svoju stravu týmto doplnkom výživy a pozorujte prípadné zmeny v príslušných oblastiach.

Kreatín je suplementom, ktorý je predmetom výskumu nespočetného množstva štúdii a jeho pozitívne výsledky sa preukázali nielen v rámci fyzických, ale aj mentálnych schopností.

Niektoré zo súvisiacich štúdii:
1. Wyss M, Schulze A.: „Health implications of creatine: can oral creatine supplementation protect against neurological and atherosclerotic disease?“ Neuroscience. 2002;112(2):243-60.
2. Tarnopolsky MA, Beal MF.: „Potential for creatine and other therapies targeting cellular energy dysfunction in neurological disorders.“ Ann Neurol. 2001 May;49(5):561-74.
3. Yeo RA, Hill D, et al.: „Developmental instability and working memory ability in children: a magnetic resonance spectroscopy investigation.“ Dev Neuropsychol. 2000;17(2):143-59.
4. Valenzuela MJ, Jones M, et al.: :Memory training alters hippocampal neurochemistry in healthy elderly.“ Neuroreport. 2003 Jul 18;14(10):1333-7.
5. Watanabe A, Kato N, et al.: „Effects of creatine on mental fatigue and cerebral hemoglobin oxygenation.“ Neurosci Res. 2002 Apr;42(4):279-85.
6. Rae C, Digney AL, et al.: „Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance: a double-blind, placebo-controlled, cross-over trial.“ Proc R Soc Lond B Biol Sci. 2003 Oct 22;270(1529):2147-50.

Foto zdroj: thinkstock