Pec-deck

Ako asi na každú svalovú partiu je možné rozdeliť cvičenia na základné a izolované. Pec-deck patrí do druhej zmienenej skupiny. Kým napríklad pri tlakoch na lavičke sa okrem prsných svalov výraznejšie zapájajú aj svaly pomocné, v tomto cvičení je možné prsné svaly precvičiť asi najizolovanejšie. Napriek maximálnej snahe o izolované precvičenie veľkého prsného svalu (m. pectoralis major), sa pohybu účastní aj predná časť svalov deltových. Ich zastúpenie v cvičení je však výrazne menšie ako pri cvičení tlakových. Ďalšou výhodou pec-decku je, že na rozdiel od tlakových cvičení účinnejšie rozvíja vnútornú časť prsných svalov.

Prevedenie: Posaďte sa na prístroj tak, aby chrbát spočíval na opierke a nohy boli pre lepšiu stabilitu zapreté asi na úrovni ramien. Pokrčte ruky v lakťoch asi do pravého uhla a zaprite predlaktia do podložky. Horná časť paží by mala byť rovnobežná s podložkou a približne v jednej línií s ramenami. Pred prvým opakovaním sa nadýchnite a začnite stláčať ruky k sebe. Zadržaný dych pomáha stabilizovať trup. Po prekonaní najväčšieho odporu vydýchnite. Krajná poloha je v okamihu, kedy sa opierky pred telom zľahka dotknú. V tomto okamihu sa zapája vnútorná strana prsných svalov. Pre účinnejšiu kontrakciu v tejto polohe asi na jednu až dve sekundy zastavte a začnite sa kontrolovane vracať do štartovacej polohy. Čím viac vzad ruky spustíte, o to účinnejšie sa zapojí vonkajšia časť prsných svalov. Spúšťať veľmi ruky za úroveň ramien sa však neodporúča, pretože sa zvyšuje riziko zranenia.

Dýchanie: Nádych nastáva pri rozťahovaní paží a výdych po prekonaní najväčšieho odporu vo fáze priťahovania rúk pred telom.

Chyby:

·        Nadmerná hmotnosť a z nej prameniace ďalšie chyby.

·        Chrbát nespočíva počas celej doby cvičenia na opierke.

·        Trhané pohyby a snaha o pomoc inými svalmi.

·        Nedotknutie sa opierok pred telom. Ak nie je pred telom pohyb paží dokončený, cvičenec sa významne ukracuje o výhodu tohoto cvičenia – účinné precvičenie vnútornej strany prsného svalu.

·        Nesprávne nastavený prístroj a zle uložené ruky na opierkach

·        Snaha o začiatok cvičenia bez pomoci nožnej páky, ktorá posúva opierky vpred (možnosť poranenia).