Pavel Kolář: Testovanie a rozvoj ideomotorických funkcií v športe

Výborná prednáška na tému ideomotoriky od Prof. PaedDr. Pavel Kolářa, Ph.D.

Tento piatok sa na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu konala konferencia so zameraním na fyzioterapiu. Záujem bol tak veľký, že do 24h po zverejnení programu bola kapacita prekročená.

Magnetom pre fyzioterapeutov a trénerov bol predovšetkým Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., ktorý prijal do Bratislavy pozvanie. Pán profesor mal hneď dve prednášky. V dnešnom videu prinášame prvú z nich.

Hoci sa jedná o odbornú prednášku plnú odborných výrazov, verím že si ju pozrie aj širšia verejnosť. Obsahuje príklady z praxe, ktoré pomáhajú pochopiť o akú dôležitú tému sa jedná.

Ďalšie prednášky z konferenciu budú nasledovať. Predpokladám že opäť v nedeľu ;)