Otoskleróza a šport

Otoskleróza a šport

Na prvé počutie nie veľmi známe, avšak veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré zasahuje do jednej z najcitlivejších častí nášho zmyslového vnímania – otoskleróza.

Čo je to otoskleróza, ako sa prejavuje, koho postihuje a aké sú možnosti jej liečby?

Ochorenie vnútorného ucha, ktorého podstatou je abnormálny rast kostičiek sluchovej sústavy, môže postupne dospieť až k strate sluchu postihnutej osoby. Postihnutá je najmä jedna z troch kostičiek akustickej sústavy – strmienok. Funkciou strmienka v uchu je prenos zvukových vĺn z vonkajšieho prostredia na vnútorné ucho.

U zdravého človeka je strmienok pohyblivou časťou ktorá sa nachádza v priestore stredného ucha a za normálnych okolností funguje ako prenosové médium zvuku. Ak nastane otoskleróza, strmienok sa postupne zafixuje a jeho schopnosť prenášať zvukové vlny sa postupne znižuje, v prípade neliečeného ochorenia môže úplne zaniknúť.

Otoskleróza trápi nielen staršie vekové kategórie, ale čoraz viac aj mladých ľudí a najmä ženy. Celkovo sa vyskytuje približne u pol percenta svetovej populácie, pričom jej pôvod sa pripisuje najmä dedičnosti, ale predpokladá sa, že za rizikový faktor vzniku môžeme oprávnene považovať aj dlhodobú zvýšenú hladinu hlavného ženského hormónu – estrogénu, keďže tento hormón má priamy súvis s vývinom kostnej hmoty a metabolizmom kostných buniek. Najnovšie štúdie ukazujú, že rizikové pre vznik ochorenia je aj obdobie tehotenstva.

Ochorenie sa prejavuje nielen horším sluchom, ale u mnohých pacientov bol zaznamenaný aj individuálny pocit „zvonenia v ušiach“ – lekársky známy ako tinnitus. K týmto príznakom sa môžu pridružiť problémy s udržaním rovnováhy a časté točenie hlavy, pocity na odpadnutie a celková slabosť. Diagnóza sa určuje na základe odborných vyšetrení u otolaryngológa a audiológa. Nevyhnutné je komplexné audiometrické vyšetrenie sluchu, nápomocné je aj CT hlavy, pri ktorom je možné pozorovať abnormálny rozmer a rast kostičiek sluchovej sústavy.

Ako sa otoskleróza lieči

Liečba spočíva v chirurgickom zákroku, pri ktorom sa časť strmienka nahradí protézou, ktorej funkciou je flexibilný prenos zvukových vĺn (čiže vlastne nahradí zafixovaný strmienok). Operácia prebieha väčšinou v lokálnej anestézii, pretože je potrebné aby pacient komunikoval s lekárom. Hospitalizácia trvá niekoľko dní, pričom pooperačné stavy bývajú pomerne dosť nepríjemné, ale dajú sa zvládnuť.

Otoskleróza a šport

Dôležité je, aby človek čo najmenej hýbal hlavou a celkovo telom, pretože operované oblasti sú v tomto čase veľmi citlivé na pohyb. Vyskytuje sa časté vracanie a bolesti hlavy. Sluch sa zvykne upraviť a výrazne zlepšiť do niekoľkých týždňov až mesiacov, nanešťastie existuje riziko (aj keď malé, ale existuje), že pacient počas operácie môže sluch stratiť úplne.

Dá sa pri otoskleróze športovať?

Pre športovo aktívnych ľudí je otoskleróza veľmi nepríjemnou záležitosťou. V mnohých prípadoch im totiž lekár v rámci úspešnej liečby po operácii zakáže vykonávať niektoré druhy športu a to nielen na obmedzenú dobu, ale v mnohých prípadoch je žiaduce, aby sa šport obmedzil trvale. Platí to najmä pri športoch náročných na vertikálny pohyb (skoky, aerobic, zumba, rôzne druhy moderného tanca, beh, volejbal a podobne).

Pri vysokom športovom nasadení totiž hrozí poškodenie protézy, ktorá nahrádza strmienok. Nevhodné sú aj športy, ktoré sa uskutočňujú v zmenených tlakových podmienkach, napríklad potápanie, vysokohorská turistika, lietanie a podobne. Prevencia vzniku otosklerózy žiaľ v súčasnosti takmer neexistuje, hoci sa uskutočnili výskumy, na základe ktorých sa ako liečba i prevencia podávali zvýšené dávky fluoridu sodného, avšak tento spôsob sa ukázal ako neefektívny.

Foto zdroj: thinkstock