Nízky poklus – Atletická bežecká abeceda 1.

https://youtu.be/EujiKyOmzC0

Beh je základným a prirodzeným pohybom. Bežecké cvičenia sa nevyužívajú len v atletike. Nie je náhodou, že veľká časť kondičných trénerov sú pôvodom atléti. Atletika v sebe spája základné ľudské pohyby ako sú behy, hody, skoky. Tie môžeme nájsť v rôznych prevedeniach vo väčšine športov.

Atletická bežecká abeceda je formou bežeckých cvičení. Tak, ako sa slová skladajú z písmen abecedy, aj beh je možné rozdeliť na takéto „písmenká“. V konkrétnych cvikoch atletickej abecedy sa tak dajú oddelene precvičiť a zdôrazniť dôležité časti celku – behu. Znalosť „písmenok“ vlastného pohybu môže zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu športového výkonu / hry v akomkoľvek športe.

Výsledok takéhoto tréningu preto neocenia len bežci. Svoje uplatnenie si bežecké cviky nájdu v každom športe, kde je bežecký pohyb zastúpený v akejkoľvek podobe a rozsahu.

Na čo je atletická bežecká abeceda dobrá:

Cvičenia pomáhajú pri zvládnutí racionálnej techniky behu. Abeceda odstraňuje zlé pohybové návyky, ktoré už športovec má. To priaznivo pôsobí na rýchlosť pohybu športovca a jeho nižšiu energetickú náročnosť. V tenise to napr. môže znamenať dobehnutie takmer stratenej loptičky a energeticky úspornejší pohyb počas celej hry – viac síl na ďalšiu časť zápasu. Cviky pomáhajú zlepšovať frekvenciu behu. Sú vhodnou formou rozcvičenia pred hlavnou častou tréningu. Sval dostáva rozcvičenie po častiach – izolovanejšie precvičenie a zahriatie svalov. Pôsobí tak aj prevenčne proti možnému poraneniu.

Nízky poklus

 Nízky poklus je vykonávaný na mieste alebo s pomalým posunom vpred. Pri atletickej abecede stačí 20-30m úsek. Nie je dôležité čo najrýchlejšie túto vzdialenosť prekonať. Dôraz by mal byť na správnu techniku vykonávaného pohybu. Najväčšia pozornosť sa pri nízkom pokluse venuje tzv. dvojitej práci v členkovom kĺbe.

Dokrok je na prednú časť chodidla. V okamihu dotyku špičky s podložkou nasleduje zhupnutie na pätu. Hmotnosť sa pozvoľna prenáša cez strednú časť chodidla na pätu. Od úplného prenesenia váhy na pätu nasleduje okamžité a plynulé odvíjanie chodidla od päty smerom k špičke.

Trup je vzpriamený, pohľad smeruje vpred. Ramená nesmú byť strnulé. Práca paží je plynulá a uvoľnená. Dbá sa na prirodzenú výmenu ramien. Ruky sú ohnuté v lakťoch, ktoré sa prirodzene šúchajú po stranách trupu. Využívajú sa aj varianty s úplným vypustením práce paží. V takomto cviku sú paže voľne spustené pozdĺž trupu. Dbá sa na ich úplné uvoľnenie – predovšetkým v ramenách.

atleticka abeceda nizky poklus atleticka abeceda nizky poklus
atleticka abeceda nizky poklus atleticka abeceda nizky poklus
atleticka abeceda nizky poklus atleticka abeceda nizky poklus

Najčastejšie chyby:

  • Nesprávna práca v členkovom kĺbe: došľap na celé chodidlo, beh len cez špičku, nesprávne prenášanie váhy a pod.
  • Strnulá práca paží, tuhé ramená.
  • Rýchly pohyb vpred na úkor techniky cviku. Ako korekciu je možné využiť nízky poklus na mieste, s následným vedome pomalým posunom vpred. Športovec môže ísť za skúsenejším sparingom, ktorý ho prirodzene bude brzdiť.
  • Hrbenie sa a pozeranie do zeme.
  • Nepokladanie chodidiel rovno – špičky smerujú von. Zväčša sa jedná o dôsledok skrátených svalov nôh, predovšetkým vonkajšej časti + sedacích svalov. Predpokladom pre správne vykonanie techniky tohto cviku ako aj samotného behu je optimálna dĺžka svalov. Na korekciu sa využíva zvýšený dôraz na uvoľňovacie cviky.