Night Run 2014 Pozvánka

Miesto: Liptovský Mikuláš – Námestie osloboditeľov Termín: 26. júl 2014

Night Run 2014 Pozvánka

Usporiadateľ: EventPro Slovakia, s.r.o. – eventová agentúra Player, s.r.o. – INTERSPORT L.Mikuláš a Ružomberok STODOLA – komunikačná agentúra, Kustom, s.r.o. Informácie: www.123athlon.sk , info@123athlon.sk

Trať:

2 typy vzdialenosti: 10km alebo 5km, Prevýšenie: 40m Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba) bez výraznejších prevýšení

Kategórie:

10km – Muži, Ženy (bez ombedzenia veku) 5km – Muži, Ženy, Juniori, Juniorky (do 18 rokov, rozhodujúci dátum pre určenie veku je 31.12.2014)

Registrácia: od 23. júna do 23. júla 2014 prostredníctvom www.123athlon.sk alebo www.inviton.sk

26. júla 2014, tj. v deň konania preteku, na mieste pri prezencii

Prezencia: v deň konania podujatia, tj. 26. júla 2014, od 18:00 do 21:00 na mieste konania Štartovné: 12 € od 23. júna do 23. júla 2014 15 € 26. júla 2014 na mieste pri prezencii (bez nároku na štartovný balíček) Štartovné je potrebné uhradiť bezhotovostným prevodom podľa inštrukcií pri registrácii. Akceptované budú len platby, ktoré sa na účet pripíšu do dňa 24. júla 2014.

Štartovný balíček získa prvých 180 zaregistrovaných a zaplatených účastníkov:

– štartové číslo (zlosovateľné v tombole po preteku), RFID čip – tričko s motívom preteku, reflexný pásik – 1ks VITAMIN WELL vitamínová voda – občerstvenie na trati a občerstvenie v cieli – poukážka SUUNTO, poukážky INTERSPORT, reklamné predmety sponzorov

Časový harmonogram podujatia:

18:00 – 21:00 prezencia účastníkov (v areáli podujatia – stan INTERSPORT) 21:00 – podanie základných informácii od organizátora k preteku rozcvička od trénerov z ArnyClubu 21:30 – predpokladaný hromadný štart 22:45 – predpokladaný čas ukončenia preteku všetkými účastníkmi 23:00 – vyhlásenie výsledkov podujatia 23:30 – tombola a ukončenie podujatia

Mapa trate:

Night Run 2014 Pozvánka

Výsledky:

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ na druhý deň na stránke www.123athlon.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času. Protesty je možné podávať do 1 hodiny po ukončení podujatia. Občerstvenie: Každý účastník dostane občerstvenie počas preteku a v cieli. Vlastné občerstvenie je povolené len v nerozbitných nádobách.

Sprievodné akcie:

18.00 – 19.30 Bežecké minipreteky pre deti Rodinný beh okolo námestia Osloboditeľov Aktivity zabezpečuje agentúra LOBELKA www.lobelka.sk AVON – maľovanie na tvár Svet Zdravia – nutričná tyoplógia www.svet-zdravia.sk Rozcvička od trénerov z ArnyClubu INTERSPORT analýza chodidla a poradenstvo k výberu správnej bežeckej obuvi Tombola pre účastníkov podujatia s vecnými cenami v hodnote 500€

Ceny:

Prví traja v každej kategórii budú ocenení medailou, vecnými a finančnými cenami (viď nižie) za podmienky – víťaz každej kategórie je vyhlásený vždy, 2. a 3. pretekári sú vyhlásení len v prípade štartu minimálne 5 pretekárov.

10km – Muži, Ženy 1. miesto – ceny v hodnote 150,- € 2. miesto – ceny v hodnote 100,- € 3. miesto – ceny v hodnote 50,- €

5km – Muži, Ženy, Juniori, Juniorky 1. miesto – ceny v hodnote 50,- € 2. miesto – ceny v hodnote 30,- € 3. miesto – ceny v hodnote 20,- €

Ocenený bude aj najmladší a najstarší účastník podujatia. Celkovo budú odovzdané vecné a finančné ceny v hodnote viac ako 1000€. Lekárske zabezpečenie: Záchranná služba Červený Kríž

Súťažný poriadok:

1. Preteku sa môžu zúčastniť jednotlivci podľa určených kategórii. 2. Každý účastník preteku môže štartovať len v jednej kategórii dĺžky trate. 3. Víťazom sa stáva jednotlivec s najnižším časom. 4. Ak pretekár príde neskôr na štart, ráta sa mu čas zo štartovky. 5. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. 6. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu. 7. Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou na podujatí. Pred štartom odporúčame absolvovať lekársku prehliadku.

Organizačný výbor a kontakty:

Martina Kaliská / organizátor – martinak@eventpro.sk / 0915 811 804 Michal Velner / riaditeľ preteku – michal.velner@stodo.la / 0908 085 728 Robert Kossuth / spoluorganizátor a hl. sponzor Player, s.r.o. INTERSPORT LM a RK