Niekoľko dôležitých odporúčaní pre začiatočníkov

Niekoľko dôležitých odporúčaní pre začiatočníkov

Nasledujúce odporúčania môžu pomôcť nielen začiatočníkom, ale aj niektorým skúsenejším športovcom, ktorí môžu mať v spomenutých oblastiach takisto určité problémy.

1. Tréning a športovanie má byť len časťou vášho života, nie celým životom:

Mnoho mladých ľudí totiž tréning pohltí do takej miery, že zabúdajú prakticky na všetko ostatné a trpí tým ich rodinný život, spoločenský život a celkový osobnostný rozvoj. Pre niektorých je športovanie možno oblasťou, v ktorej dosiahli svoje prvé väčšie úspechy. Lenže nikdy by ste nemali dopustiť, aby sa z toho stal jediný vážny objekt vášho záujmu. V živote sú aj iné povinnosti a zodpovednosti, ktorým budete musieť venovať čas a priestor.

2. Nerozhodnosť medzi viacerými cieľmi:

Veľa začiatočníkov a mnohokrát aj pokročilejších športovcov sa často cíti zmätene v situáciách, kedy nevedia, ktorou cestou sa vydať skôr a na ktorý cieľ sa sústrediť viac. V jednom období chcú napríklad čím viac zosilnieť, byť rýchlejší, nabrať novú svalovú hmotu, schudnúť a zlepšiť popri tom aj kondičku. Lenže takto to nikdy nebude fungovať efektívne. Komplexný a vyvážený tréning môže síce zlepšiť viaceré výkonnostné a športové schopností predovšetkým u začiatočníkov, ktorí majú nevyužitý potenciál, ale ak sa chcete alebo potrebujete zamerať na niektoré oblasti, vyberte si len 1-2 hlavné a prispôsobte im tréning, stravu a životný štýl.

3. Osvojte si základy stravovania predtým, než začnete investovať do suplementov:

Doplnky výživy majú v stravovacom programe svoje miesto, lenže najprv musíte mať kvalitnú bežnú stravu, ktorú suplementy potom len vhodne podporia a vylepšia. V dnešnej dobe rôznych informácii o diétach a výžive je normálne, že začiatočníci sa cítia zmätení a nevedia, čo je správne.

Riešením je nájsť si vhodného mentora alebo odborníka na stravu, ktorý vám v začiatkoch pomôže, no popri tom sa nezabúdajte stále vzdelávať v príslušných oblastiach stravovania. Mali by ste to robiť, ak je pre vás tréning a športovanie prioritou, pretože práve správna strava je základným prostriedkom k výkonnostnému napredovaniu.

4. Zlé pochopenie klasického termínu „no pain, no gain“ (žiadna bolesť, žiadne prírastky):

Zdravá svalová bolesť je normálnym sprievodným javom popri viacerých športových činnostiach. Nemali by ste sa ale podľa toho riadiť až príliš a nemali by ste len na základe toho posudzovať úspešnosť tréningu. Je to veľká chyba.

Najlepším spôsobom, ako zhodnotiť účinnosť tréningu resp. tréningového programu, je posúdiť to na základe samotného výkonu a dosiahnutých výsledkov, a nie podľa toho, ako ten tréning precítite. Ak dokážete zvyšovať pracovnú kapacitu a tréningové schopnosti z tréningu na tréning, z týždňa na týždeň a podobne, vaše telo zareaguje zvýšením sily, svalovou hypertrofiou a zlepšením výkonnosti. Toto sú reálne ukazovatele úspešného tréningu a nie to, čo si počas tréningu myslíte a koľkodňovú svalovicu po tréningu máte.

5. Veďte si tréningový denník:

Týmto bodom sa vlastne napájame na ten predchádzajúci, keďže práve tréningový denník je efektívnym nástrojom, pomocou ktorého môžete hodnotiť účinnosť tréningových programov, postupov a princípov. Na základe tréningového denníka sa budete môcť poučiť z predchádzajúcich chýb, budete si môcť efektívny naplánovať ďalšie športové plány a vaše napredovanie bude určite rýchlejšie.

Foto zdroj: thinkstock