Motivácia v športe

Zoberme do úvahy situáciu, že dvaja športovci budú mať dlhodobo rovnaké podmienky na svoju prípravu a ich genetické predpoklady budú na porovnateľnej úrovni. V takomto prípade často krát práve sila motivácie a prístup k tréningu rozhodnú o tom, kto bude úspešným a kto len priemerným športovcom.

Motivácia v športe

Motivácia a nasadenie sú veľmi dôležité faktory, ktoré je potrebné udržiavať na vysokej úrovni, ak sa chcete výkonnostne zlepšovať a ak to myslíte so svojim športom vážne. Človek sa nemá vzdávať ani v situáciách, keď to nejde podľa jeho predstáv. Nie je podstatné koľkokrát padnete, ale koľkokrát sa zdvihnete a pokračujete ďalej. Keď ste dostatočne motivovaní, tak po každej prekonanej prekážke budete psychicky ešte silnejšími. Určite ste už počuli aj o tom, že naše telo nasleduje myseľ. Myseľ je totiž omnoho silnejšia ako sval.

Dôležité je však mať skutočne rád šport, ktorému sa venujeme a stanoviť si určité ciele. Ich stanovenie a rozdelenie predstavuje problematiku, ktorá si vyžaduje samostatný pohľad v inom článku. Teraz ale chcem zdôrazniť jednu podstatnú vec. Nie cieľ, ale cesta k nemu nás robí šťastnými a spokojnými.

Zdroje motivácie

To, čo je zdrojom motivácie športovca, nehrá až takú významnú rolu. Je ale potrebné mať tieto zdroje. Môže ich byť skutočne veľmi veľa. Na každého pôsobí povzbudzujúco niečo iné. Je len na nás, aby sme si ich našli a aby boli dostatočne silné. V nasledujúcom členení sa pokúsim uviesť niekoľko konkrétnych bodov, ktoré môžu byť zdrojom pre čerpanie športovej motivácie:

  • výkonnostné zlepšenie
  • snaha dosiahnuť vyšportovanú postavu a vybudovať si pevnejšie zdravie
  • túžba vyniknúť, získať si uznanie a prestíž
  • finančné motívy
  • sociálne motívy
  • reprezentácia (seba samého, svojho tímu, športu, štátu)
  • negatívne a neprajné postoje, ale na druhej strane takisto aj podporné postoje okolia (rodina, priatelia, fanúšikovia, sponzori, široká verejnosť)
  • snaha priblížiť sa svojim športovým idolom a vzorom

Samozrejme každému sa niekedy stane, že úroveň jeho motivácie výrazne poklesne alebo sa úplne vytratí. Príčin môže byť viacero. Nie sme stroje a neustále kontinuálne zlepšovanie prakticky neexistuje. Ale tieto krízové fázy majú tiež svoj význam. Niekedy je lepšie zvoľniť v tréningovom nasadení alebo si dať na istý čas úplnú pauzu. Športovec má vtedy priestor nad tým, aby porozmýšľal nad tréningovým procesom a aby nabral nové sily. Nielen fyzické, ale aj mentálne. Zistí, čo by mohol zlepšiť, aké nové princípy a postupy by mohol zaradiť. Súčasne s týmito zmenami potom spravidla prichádza aj nová motivácia.

Popri motivácii sú tu samozrejme aj ďalšie aspekty, ako napríklad disciplína a trpezlivosť, ktoré sú veľmi dôležité. Ale to sú všetko faktory, ktoré sú v podstate navzájom prepojené. Zapamätajte si, že nemusíte mať najlepšiu štartovnú pozíciu. O víťazoch sa bude vždy rozhodovať až v cieli.

Foto zdroj: thinkstock