Mikulášsky kros cez víkend rozbehne Pezinok

Mikulášsky kros Pezinok

Dňa 5. decembra sa v areáli zdravia Rozálka Pezinok predstaví ďalší ročník bežeckých pretekov pod názvom Mikulášsky kros. Pretekať budú aj pretekári v maskách, a to vo vlastnej kategórií. Špeciálnou kategóriou je aj beh so psom. A nezabudnite, nezáleží na tom, či ste čert, či anjel :)

Propozície

Miesto: Areál zdravia Rozálka Pezinok
Dátum: 5.12.2015
Štart: 11:00 
Štart beh so psom: 10:45 (pes musí byť po celú dobu na vôdzke, platný očkovací preukaz)
Trasa: 12 Km (lesný terén)
Prevýšenie: 344 m
Limit: 200 bežcov

Informácie

Za riadne prihláseného účastníka sa považuje účastník s riadne zaplateným štartovným. Registráciu si môžete skontrolovať v štartovacej listine. Zaplatené štartovné sa nevracia.

PREZENTÁCIA- VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSIEL
5.12.2015 9:00 hod.- 10:00hod.
ŠTARTOVNÉ
12 €
od 16.11.2015 do 2.12.2015
15 €
na mieste- iba v prípade ak nie je naplnená kapacita, bez benefitov
* výška štartovného je závislá od dátumu platby, štartovné sa nevracia.

Štartový balík obsahuje:
–  štartové číslo s menom(pri prihlásení a zaplatení štartového poplatku do 27.11.2015),
– občerstvenie na trati voda, iontový nápoj
– občerstvenie v cieli voda, čaj, polievka
– číp v štartovom čísle na meranie času,
– sms s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,

MERANIE ČASOV ZABEZPEČUJE VOS-TPK.
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 7 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.
Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Každý účastník pri prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na pretekoch, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
CENY PRE VÍŤAZOV MUŽSKEJ AJ ŽENSKEJ KATEGÓRIE
1. Miesto Muži hlavná kategória do 39 rokov Wellness Day pre 2 osoby od Wellness Patince, medaila
1. Miesto Ženy hlavná kategória do 39 rokov Wellness Day pre 2 osoby od Wellness Patince, medaila
2. Miesto Muži do 39 rokov balíček NUTREND, medaila
2. Miesto Ženy do 39 rokov šatka ELEVEN, medaila
3. Miesto Muži  do 39 rokov fľaša vína, medaila
3. Miesto Ženy do 39 rokov fľaša vína, medaila
1. Miesto Muži  kategória do 49 rokov čiapka ELEVEN, medaila
1. Miesto Ženy  kategória do 49 rokov taška MIZUNO, medaila
2. Miesto Muži do 49 rokov balíček NUTREND, medaila
2. Miesto Ženy do 49 rokov šatka ELEVEN, medaila
3. Miesto Muži  do 49 rokov fľaša vína, medaila
3. Miesto Ženy do 49 rokov fľaša vína, medaila
1. Miesto Muži kategória do 59 rokov čiapka ELEVEN, medaila
1. Miesto Ženy kategória do 59 rokov šatka ELEVEN, medaila
2. Miesto Muži do 59 rokov balíček NUTREND, medaila
2. Miesto Ženy do 59 rokov balíček NUTREND, medaila
3. Miesto Muži  do 59 rokov fľaša vína, medaila
3. Miesto Ženy do 59 rokov fľaša vína, medaila

CENY PRE VÍŤAZOV ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE
Najrýchlejší Mikuláš balíček od MECOM
Najrýchlejší Čert balíček od MECOM
Najrýchlejší Anjel balíček od MECOM
(podmienkou je bežať celú trasu v danej maske)

BEH SO PSOM
1.2.3. miesto: ceny od behajsopsom.sk
Organizátor
Mgr. Lucia Vitálošová
tel.: 0905 601 749
e-mail: info@behpezinkom.com
Spoluorganizátor Mesto Pezinok
Tešíme sa na vás!