Mgr. Milan Pomothy

9074

Milan Pothy

Rok narodenia: 1982

Dosiahnuté odborné vzdelanie: UKF, Pedagogická fakulta, odbor: telesná výchova – Technická výchova Fitness inštruktor III. Triedy Masér – klasická a športová masáž Oživovacie techniky a prvá pomoc (american red cross, CPR, first aid).

Prebiehajúce odborné vzdelanie:

Trénerská špecializácia: Kondičné cvičenia, Body styling, vyrovnávanie svalových disbalancií, zdravotná TV

Športové úspechy:

Trénerské referencie:

Miesto pôsobenia: Energym, Mostná 13, 949 01 Nitra

Mapka:

Kontaktné údaje: email: milanpom@centrum.sk Telefón: 0910 955 214