Mentálna stránka športu (1.časť)

Mentálna stránka športu

Športovanie na vyššej úrovni je kvôli kontinuálnej snahe o zlepšenie častokrát o niečom, čo ste ešte predtým nerobili. Ak požiadate jedinca, ktorí necvičí, aby zdvihol 50-kilovú činku nad hlavu do vystretých rúk, pravdepodobne sa mu to nepodarí. Silové schopnosti netrénujúcich ľudí, hlavne v dnešnej modernej dobe, väčšinou nie sú na takej úrovni. Ale na druhej strane, prakticky každý zdravý človek môže túto úlohu pomerne ľahko zvládnuť (aj ju prekonať) vďaka pravidelnému tréningu. Prekvapujúco na to nebude musieť potrebovať ani príliš veľa času.

Po určitej dobe pravidelného športovania zisťujeme, že každé ďalšie zlepšenie je čoraz ťažšie získať. Skôr či neskôr sa naplno presvedčíme o tom, že dosiahnutie progresu ani zďaleka nie je len o našich fyzických schopnostiach. Myseľ začne pomaly preberať väčšiu, ak nie priam kľúčovú úlohu v našich tréningoch.

V niektorých športoch je psychologická zložka menej podstatná ako v iných, no vždy je tu prítomná. Zoberme si ako príklad silový trojboj alebo vzpieranie. Po určitom čase rovnaký objekt (činka) váži stále viac a viac. Začnete mať myšlienky, že tentokrát je to príliš ťažké, že ste to v minulom pokuse nezvládli a podobne.

Na súťaži má silový športovec len tri pokusy pre každý cvik a berte do úvahy fakt, že všetky tieto pokusy sa pohybujú okolo jeho maximálnych výkonov. Niekedy je celkovo neúspešných až okolo 50% pokusov v súťažiach v silovom trojboji alebo vo vzpieraní. Niektorí sa na tieto športy pozerajú len ako na povrchné dokazovanie sily, no neuvedomujú si, ako veľmi je tu dôležitý mentálny aspekt.

Pozrite sa na rôzne tréningové manuály, kurzy alebo semináre. Je tu príliš veľa informácii o systéme tréningov, programovaní, sériách a opakovaniach, výbave a podobne, ale psychologická stránka športu nie je zmieňovaná až tak často.

Rozdiel medzi dobrým a lepším športovcom však mnohokrát nespočíva v štýle tréningu, ale v používaní mysle a jej podpore výkonnosti. Športovec podáva výkon aj na základe toho, ako žije a premýšľa (nielen počas tréningu, ale aj počas každodenných aktivít).

Mentálna stránka športu

Musíte si uvedomiť, že krivka progresu nebude mať po prekonaní začiatočníckej fázy takú stúpajúcu tendenciu. Osobné rekordy budú menej častým javom a bude ich oddeľovať väčší časový úsek. Je to však prirodzený vývoj výkonnosti športovca a práve s nástupom tohto času budú mať jednotlivé drobnosti spojené s fungovaním mysle väčší význam.

V nasledujúcich článkoch, ktoré budú súčasťou tejto série, si postupne rozoberieme vždy jeden dôležitý aspekt mentálnej prípravy športovca. Prejdeme od vplyvov okolitého prostredia, zvládania vlastných nálad, cez koncentráciu, riadenie stresu, až k relaxačným technikám a nezabudneme ani na nabudenie pred výkonom.

Foto zdroj: thinkstock