Masáž – kurz

Kurz klasickej a športovej masáže akreditovaný MŠ SR

 

Termín: 14.3.–22.4.2007 Poplatok: 6 000,-

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Nagy Junácka 6 832 80 Bratislava

 

tel.: 02/492 492 54 e-mail: nagy@sztk.sk