Marihuana a účinky na organizmus športovca

predošlom príspevku o konope sme sa zaoberali výhodami, ktoré nám poskytuje jeho "bezpečná odroda" – takzvané technické konope. Dnes sa pozrieme na problematiku užívania psychoaktívnej konopy u športovcov. V nasledovných riadkoch budeme psychoaktívne konope pre zjednodušenie označovať marihuana.

Konope a jeho využitie v oblasti výživy

Na úvod si treba uviesť, že marihuana je druh konopy, ktorá obsahuje zväčša 1 percento účinnej látky delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Účinná látka sa nachádza predovšetkým v šiškách, v menšom množstve aj v listoch či stonkách. Táto látka je uvedená aj na zozname zakázaných dopingových prípravkov pre športovcov.

Bezprostredne po fajčení obvyklého množstva marihuany (0,25 – 1g) je možné namerať približne polovicu obsahu THC v bunkových membránach. Po mesiaci sa v krvnom obehu nachádza cca 10% – 20%. Po uplynutí 48–138 dní sa THC ešte stále vyskytuje v tuku a vo vlasoch. Vzhľadom na pomalé odbúravanie tejto látky sa THC hromadí v organizme. Usádza sa najmä v bunkách mozgu, pohlavných orgánov a v pečeni. Prehnané a časté užívanie marihuany často vedie k zníženiu množstva a kvality spermií, k predčasným pôrodom, potratom, neplodnosti, poruchám rastu či mentálnej degradácii. Marihuana sa nielen fajčí, ale aj konzumuje v rôznych podobách – vo forme koláčikov, muffinov, mlieka, keksíkov, naložená v alkohole či ako súčasť rôznych jedál.

V rámci užívania marihuany športovcami je dôležité uviesť dôsledky užitia tejto drogy. Medzi najtypickejšie sa radí eufória, zmenené vnímanie priestoru a času, zlepšenie zmyslového vnímania, predĺženie reakčného času, spomalenosť, niekedy aj ospalosť, návaly veľkého hladu a smädu, sucho v ústach a zvýšenie myšlienkového toku a predstavivosti. Niekedy sú prítomné aj zvukové či sluchové halucinácie, ktoré môžu byť príjemné no aj nepríjemné či nebezpečné.

Aktívni športovci, ktorí pravidelne užívajú marihuanu prostredníctvom fajčenia, často zaznamenajú zhoršenú funkciu pľúc, občasný kašeľ a príznaky podobné ako pri klasickom fajčení tabaku. Fajčenie marihuany, tak isto ako fajčenie tabaku, zanáša pľúca dechtom a znižuje ich vitálnu kapacitu, čo môže byť u športovca pomerne veľkým mínusom.

Užívanie marihuany v iných podobách má tiež rôzne účinky, ktoré vplývajú na športový výkon. Bezprostredne po užití marihuany môže nastať prechodný stav, keď športový výkon môže byť na lepšej úrovni ako obvykle. Dôvodom je najmä zostrenie zmyslov a schopnosť intoxikovaného plne sústrediť svoju pozornosť na danú aktivitu.

Na druhej strane môže športový výkon zmariť práve častá ospalosť, zvýšenie reakčného času či zmenené vnímanie časovo-priestorovej reality. Je to veľmi individuálne no experimentovať s marihuanou pred športovým výkonom sa skôr neoplatí – jednak z dôvodu nepredvídateľných účinkov, ktoré môžu veľmi ľahko spôsobiť zranenie a jednak z dôvodu nelegálneho užívania marihuany nielen ako dopingového prostriedku, ale všeobecne.

Najmä v prípade profesionálnych športovcov sa užívanie marihuany vzhľadom na jej ľahkú preukázateľnosť v organizme naozaj nevypláca. Taktiež v posilňovaní a kulturistike je dôležité zachovať si dobrú orientáciu v priestore a realite, pretože v opačnom prípade sa môže športovec veľmi ľahko dopracovať k úrazu. Pozitívne účinky marihuany je teda lepšie prenechať chorým (napríklad na HIV alebo rakovinu) a športu sa venovať s čistou hlavou.

Foto zdroj: thinkstock