Marián Vanderka: Prednáška o kondičnej príprave a rýchlostných schopnostiach

Marán Vanderka, dekan FTVŠ UK v Bratislave má už na Sportujeme.sk veľmi úspešnú prednášku o sile a silových schopnostiach. Kto ju ešte nevidel, určite odporúčam. Zrozumiteľnou formou rozpráva o populárnej téme. Dnešná prednáška je určená viac odbornej verejnosti. Venuje sa kondičnej príprave, ale predovšetkým rýchlostným schopnostiam.

Téme rýchlosti sa venuje aj samostatná prednáška od prof. PaedDr. Tomáša Kampmillera, PhD.