Majstrovstvá SR 2006 – propozície

Majstrovstvá SR v kulturistike dorastencov

Majstrovstvá SR vo fitness junioriek

Nominácia na Majstrovstvá Európy

 

Technické ustanovenia

 

 

Usporiadateľ:

Power club Prešov

Deň konania:

30. apríla 2006  (nedeľa)

Miesto konania:

Sála Čierny orol – Park kultúry a oddychu, Prešov

Prihlášky:

Zaslať do 26.apríla 2006 na adresu :

Power club Prešov

ul. Marka Čulena č.18

080 01 Prešov

Informácie:

Slavomír Lipták – 0903-819016

Úhrady:

Súťažiaci na náklady oddielu, rozhodcom podľa platných smerníc.

Ubytovanie:

Penzión LINEAS, č.t.: 051/7723325

Predpisy:

Súťaži sa podľa platných pravidiel športovej kulturistiky a fitness.

Kategórie:

kulturistika –                          do 65 kg

                                               do 70 kg

                                               do 80 kg

                                               nad 80 kg

 

fitness                                do 164 cm

                                               nad 164 cm

                                              

                                              dorastenci do 18 rokov

                                              juniorky do 21 rokov

Podmienky štartu:

Platná licenčná karta SAKST na rok 2006 a včas zaslaná prihláška.

Zbor činovníkov sútaže

Riaditeľ súťaže:

Slavomír LIPTÁK

Sekretárka súťaže:

Mária LIPTÁKOVÁ

Vedúci pretekárov:

Marek SCHWARCINGER

Lekár:

MUDr. BALOGA

Hudobná réžia:

František SABOL

Zapisovateľky:

Anna GOBANOVÁ, Marcela DOLINSKÁ

Organizačný pracovník:

Darina ZAVADINKOVÁ

Zbor rozhodcov súťaže

 

 

Hlavný rozhodca:

Andrej HLINKA

Sekretár:

Patrik ANDREJA

Rozhodca č. 1:

Pavol MIKUŠ

Rozhodca č. 2:

Drahomír KRASNOHORSKÝ

Rozhodca č. 3:

Jozef MIHALČIN

Rozhodca č. 4:

Jozef DEMAN

Rozhodca č. 5:

Ján CABÁNIK

Náhradný rozhodca :

Jozef VOLGYAK

Časový rozpis súťaže.

 

 

12.00 hod. – 12.15 hod.

Porada rozhodcov.

12.15 hod. – 13.30 hod.

Prezentácia

14.00 hod do 18.00 hod

Semifinále + finále podľa programu súťaže

                       18.00 hod.

Záver

Rôzne

 

 

Tituly:

Víťazi jednotlivých kategórii získajú titul Majstra SR

Ceny :

Medaile, diplom, vecné ceny od sponzorov.

Doping :

Upozornenie pretekárom na prípadnú dopingovú kontrolu.

Hudobný sprievod :

Každý pretekár/ka odovzdá pri prezentácii CD ( meno, oddiel, kategória ), len s jednou skladbou.

Upozornenie:

Usporiadateľ neručí za cenné veci, za znečistenie priestorov pretekárom je sankcia 500,- Sk.