Majstrovstvá SR 2005 (ženy) – propozície

Majstrovstvá SR v kulturistike žien

Majstrovstvá SR v bodyfitness

Majstrovstvá SR vo fitness žien

Technické ustanovenia

 

 

Usporiadateľ:

Fitcentrum Bezinka Bratislava

Deň konania:

08.05.2005 ( nedeľa )

Miesto konania:

ISTROPOLIS Bratislava

Prihlášky:

Zaslať do 03.05.2005 na adresu: sekretariát SAKST, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Informácie:

E-mail office@sakst.sk  alebo Fitnescentrum Bezinka, Líščie Nivy 3, 821 08 Bratislava    

E-mail bezinka@bezinka.sk alebo tel.: 02/554 25 300, 0905 381 219, 0903 766 766

Úhrady:

Rozhodcom podľa smerníc SAKST, pretekárom hradí vysielajúci subjekt (po ich dohode)

Ubytovanie:

Pretekárkam a trénerom môžeme rezervovať ubytovanie na ich náklady v Hotely Nivy na Líščích Nivách 3, 821 08 Bratislava, cena 2 lôžkovej izby -1460.- Sk ( 1 zastávka autobusomod Istropolisu )

Predpisy:

Súťaž prebehne podľa nových pravidiel fitness a body fitness IFBB, ASBB v kulturistike žien

Kategórie:

FITNESS ŽENY: Veková hranica neurčená. Výškové kategórie 2: do 164 cm, nad 164 cm. Voľná zostava nesmie presiahnuť 90 sek.

BODY FITNESS: Výškové kategórie do 158 cm, do 164 cm, nad 164 cm.

KULTURISTIKA ŽENY: V kulturistike žien sa bude súťažiť v jednej kategórii bez rozdielu hmotnosti.

Podmienky štartu:

Platná licenčná karta SAKST na rok 2005 a včas zaslaná prihláška.

Zbor činovníkov sútaže

Riaditeľ súťaže:

Ing. Marian Bezák

Tajomník:

Dr. Zuzana Bezáková

Právna kancelária:

JUDr. Petra Zelenaya

Ekonóm:

Alena Pešková

Hudobná réžia:

Milan Ježík

Lekár:

Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.

Počtárky:

Alena Pešková, Mária Kernová

Zbor rozhodcov súťaže

 

 

Hlavný rozhodca:

Ing. Andrej Hlinka

Sekretár HR :

Ladislav Meško

Rozhodca č. 1:

Ing. Štefan Petrík

Rozhodca č. 2:

Jozef Andreja

Rozhodca č. 3:

Mgr. Ľuboš Matejička

Rozhodca č. 4:

Andrej Galovič

Rozhodca č. 5:

Mgr. Jitka Lenerová

Rozhodca č. 6:

Anton Tabernaus

Rozhodca č. 7:

Ervin Špajdel

Náhradný rozhodca :

Katarína Mučinová

Časový rozpis sútaže

09.00 hod. – 09.30 hod.

Prezentácia

09.30 hod. – 13.00 hod.

Semifinále

15.00 hod. – 17.30 hod.

Generálka finalistiek na finále ( prvých 5 pretekárok z každej kategórie, Fitness žien, Body Fitness a Kulturistike žien )

18.00 hod.

Príprava na finále

18.30 hod.

Finále, vyhlásenie výsledkov

Rôzne

 

 

Ceny :

Pretekárky na prvých 3 miestach obdržia medajle a ostatné finalistky diplomy a kvety.

Doping :

Upozornenie pretekárom na prípadnú dopingovú kontrolu.

Hudobný sprievod :

Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD ( meno, oddiel, kategória ), len s jednou skladbou.