Majstrovstvá SR 2005 – propozície

Majstrovstvá SR 2005 – propozície

Majstrovstvá SR v kulturistike dorostencov a masters

Majstrovstvá SR vo fitness junioriek

Technické ustanovenia

 

 

Usporiadateľ:

Fitness Gabrhel, Trenčín

Deň konania:

28. 5. 2005 ( sobota )

Miesto konania:

Okruhový Dom Armády (ODA), Trenčín

Prihlášky:

Nahlásiť písomne alebo telefonicky do 20. 5. 2005 na adresu: Milan Gabrhel, Opatovská 676,   911 01 Trenčín, Tel: 032/7431503, 032/6400752

Informácie:

Milan Gabrhel – 0905 297471

Úhrady:

Na náklady vysielajúcej organizácie.

Ubytovanie:

 

Predpisy:

Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky ŠK a pravidiel fitness (2001)

Kategórie:

Fitness Juniorky:                  – do 164 cm  

                              – nad 164 cm     

Kulturistika Dorastenci:       – do 65 kg     

                        – do 70 kg     

                        – do 80 kg     

                        – nad 80 kg   

Masters:                                – Ženy 

           – Muži

Podmienky štartu:

Priamy postup, platná licenčná karta

Zbor činovníkov sútaže

Riaditeľ súťaže:

Milan Gabrhel

Čestný riaditeľ súťaže:

Branislav Zubričaňák

Hospodár súťaže:

Emília Gabrhelová

Sekretár súťaže:

Zuzana Gabrhelová

Vedúci pretekárov:

Tomáš Mahrík

Organizační pracovníci:

Andrej Kotleba

Hlásateľ:

Drahomír Krásnohorský

Hudobná réžia:

Tibor Maršálek

Zbor rozhodcov súťaže

 

 

Hlavný rozhodca:

Dr. Matušík Dušan

Sekretár:

Ing. Prekop Marián

Rozhodca č. 1:

Krištof Jaroslav

Rozhodca č. 2:

Kulich Marian

Rozhodca č. 3:

Gabčo Stanislav

Rozhodca č. 4:

Lipták Slavomír

Rozhodca č. 5:

Mgr. Lenerová Jitka

Náhradný rozhodca :

Martin Hrmo

Časový rozpis sútaže

13.00 hod. – 13.30hod.

Porada

13.30hod. – 15.00hod.

Prezentácia

16.00hod.

Slávnostné zahájenie

 

Semifinále a finále v poradí ako určia rozhodcovia.

Rôzne

 

 

Ceny :

Poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov.

Doping :

Upozornenie pretekárom na prípadnú dopingovú kontrolu.

Hudobný sprievod :

Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD ( meno, oddiel, kategória ), len s jednou skladbou.

Poplatky:

-Fotograf 200,-Sk        -Video 500,-Sk