Viac horčíka, menej tuku

chudnutie

Príjem dostatočného množstva horčíka (magnézium) je veľmi podstatný z pohľadu optimalizovania skladby tela. Tento minerál totiž zlepšuje inzulínovú senzitivitu a podporuje činnosť hormónov zodpovedných za spaľovanie tukov. V krátkosti povedané, ideálne hladiny horčíka v tele nám okrem iného pomôžu aj pri budovaní svalov a redukovaní nadbytočného tuku.

Magnézium a cukrovka

V štúdii publikovanej v Nutrition Journal vedci sledovali 210 ľudí s cukrovkou a všímali si hlavne ich skladbu tela, príjem magnézia, kardiovaskulárne faktory a výskyt depresii.

Horčík je dôležitým faktorom prevencie a kontroly tohto ochorenia. Išlo síce o jedincov s cukrovkou, no nasledujúce tvrdenia môžeme s pomerne slušnou presnosťou aplikovať aj na zdravé osoby (resp. vhodnejšie by bolo uviesť zdravšie osoby, keďže problém s inzulínovou odolnosťou je vo všeobecnosti dosť rozšírený) .

Zistilo sa, že skoro 90% subjektov má nízke hodnoty horčíka a že jeho príjem má značný súvis s percentom telesného tuku a obvodom pásu.

Viac horčíka, menej tuku

Ak chcete presnejšie čísla, tak jedinci prijímajúci menej ako 2,3 mg/kg magnézia denne mali priemerne 33% telesného tuku a obvod pásu v priemere 95,6 cm. Tí, ktorí mali vo svojej strave viac ako 4,5 mg/kg magnézia denne, mali priemerný obsah telesného tuku na úrovni 24,5% a obvod pásu okolo 88,8 cm.

Ako určite viete, nadmerné množstvo tuku v okolí pásu so sebou prináša viaceré iné metabolické poruchy a zdravotné komplikácie, ku ktorým zaraďujeme aj riziko vysokého krvného tlaku.

Ľudia, ktorí dlhodobo prijímali vyššie množstvá horčíka, mali aj lepšie výsledky pri zisťovaní úrovní cholesterolu a triglyceridov. V skutočnosti zhruba len jedna štvrtina z celkovo sledovaného počtu (práve tí s vyšším príjmom horčíka) disponovala prípustnými hodnotami telesného tuku, obvodu pásu, normalizovanými metabolickými a kardiovaskulárnymi indikátormi. Táto, nazvime ju horná skupina, mala tiež nízke symptómy depresie oproti jedincom konzumujúcim málo magnézia.

Koľko horčíka treba

Vedci navrhujú prijímať približne 5 mg horčíka na kilogram telesnej váhy pre priemerného dospelého jedinca, čo má zabezpečiť adekvátne zdravotné prínosy. Odhadujú, že okolo 60-90% celkovej svetovej populácie nemá vo svojej výžive dostatok tohto minerálu.

101815159

Je to spôsobené hlavne tým, že moderný človek sa až príliš orientuje na konzumáciu spracovaných jedál a polotovarov. Namiesto toho máme upriamiť pozornosť na obilniny, strukoviny, zelenú listovú zeleninu alebo orechy. Všetky tieto zdroje sú veľmi dobrým zdrojom horčíka.

Pripomenúť treba tiež to, že intenzívny a náročný spôsob života (viacej stresu, viacej fyzických aktivít, atď.) si často vyžaduje ešte vyššie hodnoty príjmu magnézia ako je to v prípade priemerného jedinca.

Súvisiaca štúdia:
Huang J.H., et. al.: „Correlation of magnesium intake with metabolic parameters, depression and physical activity in elderly type 2 diabetes patients: a cross-sectional study.“ Nutrition Journal, 2012 Jun 13;11:41. doi: 10.1186/1475-2891-11-41.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22695027

Foto zdroj: thinkstock