Má športovanie vplyv na mozgové funkcie a správanie?

šport a zdravá myseľKeď sa aspoň trochu zaujímate o športovú vedu, veľmi dobre už viete tiež to, že nervová sústava zohráva pri trénovaní dosť podstatnú úlohu. Samozrejme, svalovú hmotu a tvar postavy si všimneme na prvý pohľad, no sú to naše nervy a mozog, čo všetko riadi a ovplyvňuje fyzickú výkonnosť.

Správne stimuly nervového systému podporia vaše výsledky, zatiaľ čo nevhodne zostavený tréning ich zabrzdí. Športovanie má taktiež preukázateľne pozitívny vplyv na funkcie mozgu a správanie človeka. Jednou z prvých výhod, ktoré si pravidelne trénujúci ľudia všimnú, je zlepšená nálada a schopnosť lepšie zvládať stresové situácie.

Tip: prečítajte si aj článok o autogénnom tréningu, pri ktorom sa predpokladá prepojenie svalov a mysle.

Ak sa ale na túto problematiku pozrieme trochu bližšie, vynoria sa nám viaceré pozoruhodné skutočnosti, o ktorých sa už až tak veľa nevie. Veľmi zaujímavá je napríklad vedecká štúdia uskutočnená North American Association for the Study of Obesity (NAASO), v rámci ktorej viacero odborníkov vyvodilo závery, ktoré si môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch.

Pravidelné športovanie:

– Má pozitívny vplyv na zdravotnú stránku mozgu z hľadiska jeho štruktúry aj funkcií.
– Dokáže podporiť rast mozgu a podporuje ochranu nervových buniek (neurónov).
– Zlepšuje mozgový metabolizmus.
– Zvyšuje schopnosť mozgu chrániť sa pred nežiaducimi záťažovými faktormi, medzi ktoré patrí napríklad teplo alebo zápalové procesy.
– Dokáže zmierniť negatívne pôsobenie rôznych typov mozgových ochorení.
– Redukuje účinnosť procesov spojených so starnutím mozgu.
– Zlepšuje nervové prepojenie, čo je základný predpoklad pre ďalší rozvoj motoriky a výkonnostných schopností.
– Podporuje pamäťové funkcie a posilňuje adaptáciu na zmeny.
– Obmedzuje prejavy negatívneho správania vyplývajúceho z náhleho stresového pôsobenia.
– Má pozitívny vplyv na duševný stav a potláča depresie.

Mozog je pánom všetkého

Ide o vzájomné pôsobenie. Športovanie pomáha nervovému systému a nervový systém ovplyvňuje celkovú výkonnosť. Či už sa jedná o zdokonaľovanie a rozvoj motorických zručností, poučenie o funkčnosti a nefunkčnosti jednotlivých krokov, prípadne o motivačné pôsobenie, váš mozog je pánom všetkého, nech už sa na to pozrieme z akéhokoľvek uhla.

Navyše, ľudský mozog má jednu unikátnu schopnosť, ktorou je sila vôle. Vďaka tomu dokážeme prekonávať jednotlivé funkcie tela, ktoré nám pôvodne bránili pokračovať ďalej pri určitých fyzických činnostiach (hlavne pri pohybových činnostiach ako beh alebo chôdza na dlhé vzdialenosti). Ľudská sila a vytrvalosť sa dajú posunúť na nevídané hranice, no to je už iná téma

Súčasné výskumy v neurobiológii a športovej vede potvrdzujú, že z vhodnej formy pravidelného športovania môžeme ťažiť všetci, aby sme boli nielen fyzicky zdravší a silnejší, ale aj bystrejší a mentálne zdravší.

Tip: prečítajte si aj článok ako urýchliť regeneráciu za pomoci mysle.

Platí to pre všetky skupiny ľudí, či už zoberieme do úvahy deti, starších jedincov, ľudí trpiacich na rôzne choroby, prepracovaných jedincov, študentov, podnikateľov, chudých alebo obéznych ľudí. Všetci sme svojmu telu dlžní dostatok pohybu, pretože k tomu bolo stvorené.

Súvisiaca štúdia:
Dishman R., Berthoud H., Booth F., et al.: “Neurobiology of Exercise.” Obesity. Volume 14, Issue 3, pages 345-356, March 2006.

Foto zdroj: thinkstock