Má kreatín negatívny vplyv na obličky?

Má kreatín negatívny vplyv na obličky?

Ak berieme do úvahy overené výsledky, kreatín je jedným zo základných a najlepších suplementov, ktoré môžu užívať aktívni jedinci rôzneho zamerania. Ale ako to už chodí, to čo má výsledky a zlepšuje výkon, je podrobené aj viacerým výskumom, aby bol dokázaný aj jeho vplyv na zdravotnú stránku. Našťastie, kreatín je na tom aj z tohto hľadiska veľmi dobre. Vo všeobecnosti je považovaný za bezpečný suplement, no nikdy nezaškodí, keď sa na jeho vlastnosti zameria ďalšia zaujímavá vedecká štúdia.

Jednou z takýchto štúdii je aj tá, ktorá bola uverejnená v aktuálnom roku na Journal of the International Society of Sports Nutrition. Jej celý názov znie: Oslabuje dlhodobé užívanie kreatínu funkcie obličiek u jednotlivcov, ktorí vykonávajú rezistentný tréning a konzumujú vysoko-proteínovú stravu?

Význam slova dlhodobý je relatívny. V tomto prípade pod ním výskumníci mysleli časovú periódu 12 týždňov, počas ktorej bol kreatín nepretržite užívaný v odporúčanom dávkovaní – prvých 5 dní 20 gramov a ostatné dni vždy po 5 gramov. Približne tri mesiace však predstavujú skutočne pomerne dlhý čas, počas ktorého jeden jedinec príjme pri týchto dávkach spolu skoro 500 g kreatínu Vysoko-proteínová strava (štúdia uvádza denný príjem viac ako 1,2 g bielkovín na kg telesnej hmotnosti) bola aplikovaná, pretože ju dodržiava väčšina posilňujúcich a športujúcich jedincov.

Výskumný tím sa ešte pred záverom pozastavil aj nad výsledkami podobných štúdii a zdôraznil, že niektoré z nich boli zavádzajúce a chybné. Išlo o tie prípady, kedy boli merané len hladiny kreatinínu v krvi. Kreatinín je vedľajším produktom kreatínu, ktorý sa často zvykne sledovať kvôli zisteniu funkcií obličiek.

Kreatinín je filtrovaný z krvi práve pomocou obličiek a keď je s touto filtráciou u niekoho problém, hladiny kreatinínu môžu byť adekvátne tomu vyššie. Ak však určitý jedinec užíva kreatín a má zvýšené hladiny kreatinínu (teda vedľajšieho produktu), neznamená to automaticky na základe tohto jedného údaja, že má problémy s funkciou obličiek. Môže to znamenať jednoducho len to, že daná osoba aktuálne užíva kreatín.

Samotné meranie hladín kreatinínu v súvislosti s touto problematikou preto nie je postačujúce, čo zobrali do úvahy aj vedci v tejto štúdii a použili alternatívne metódy na určenie dopadu na obličky. Z ich komplexného pozorovania počas 12 týždňoch boli vyvodené závery, že sledovaná suplementácia kreatínom nepriniesla žiadne škodlivé ani nezdravé účinky vzhľadom na funkcie obličiek u zdravých jedincov, ktorí sa venovali rezistentnému tréningu a dodržiavali vysoko-proteínovú stravu.

Určite však nie je na škodu, ak športovec dodržiava kvalitný pitný režim.

Mimochodom, podobné závery, ktoré nepreukázali žiadne negatívne dôsledky, priniesli aj mnohé iné štúdie. Ak vás táto problematika zaujíma viac a chcete si dohľadať podrobné informácie, uvádzam zoznam viacerých súvisiacich výskumov. 1. Rebeca Lugaresi, Marco Leme, et. al.: Does long-term creatine supplementation impair kidney function in resistance-trained individuals consuming a high-protein diet? Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2013, 10:26. 2. Bizzarini E, De Angelis L.: Is the use of oral creatine supplementation safe? J Sports Med Phys Fitness. 2004 Dec;44(4):411-6. 3. Yoshizumi WM, Tsourounis C.: Effects of creatine supplementation on renal function. J Herb Pharmcother. 2004;4(1):1-7. 4. Farquhar WB, Zambraski EJ: Effects of creatine use on the athlete’s kidney. Curr Sports Med Rep. 2002 Apr;1(2):103-6. 5. Pline KA, Smith CL. Ann: The effect of creatine intake on renal function. Pharmacother. 2005 Jun;39(6):1093-6. 6. Schroder H, Terrados N, Tramullas A.: Risk assessment of the potential side effects of long-term creatine supplementation in team sport athletes. Eur J Nutr. 2005 Jun;44(4):255-61. 7. Gualano B, et al.: Effect of short-term high-dose creatine supplementation on measured GFR in a young man with a single kidney. Am J Kidney Dis. (2010). 8. Kim HJ, Kim CK, Carpentier A, Poortmans JR: Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids 2011, 40:1409-1418. 9. Poortmans JR, Francaux M: Long-term oral creatine supplementation does not impair renal function in healthy athletes. Med Sci Sports Exerc 1999, 31:1108-1110. 10. Gualano B, Ugrinowitsch C, Novaes RB, Artioli GG, Shimizu MH, Seguro AC, Harris RC, Lancha AH Jr: Effects of creatine supplementation on renal function: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Eur J Appl Physiol 2008, 103:33-40. 11. Kreider RB, Melton C, Rasmussen CJ, Greenwood M, Lancaster S, Cantler EC, Milnor P, Almada AL: Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes. Mol Cell Biochem 2003, 244:95-104. 12. Wyss M, Kaddurah-Daouk R: Creatine and creatinine metabolism. Physiol Rev 2000, 80:1107-1213. 13. Taes Y. E. C., J. R. Delanghe, B. Wuyts, J. van de Voorde, and N. H. Lameire: Creatine supplementation does not affect kidney function in an animal model with pre-existing renal failure Nephrol. Dial. Transplant., February 1, 2003; 18(2): 258 – 264.

Foto zdroj: thinkstock