Ľubomír Gulán: Doping z pohľadu trénera

Aké je postavenie trénera z hľadiska antidopingovej regulácie?

O tom je prednáška MUDr. Ľubomíra Gulána. Na prvý pohľad je pozitívny dopingový nález problémom prichyteného športovca. Pravdou však je, že na výkone športovca sa podieľa aj jeho tréner a celý športový team.

Sú situácie, kedy aj niekto z okolia športovca môže byť obvinený z porušenia antidopingových pravidiel. Viac už v prednáške.