Lesný Beh na Pajštún – zimná edícia

2. Lesný Beh na Pajštún – zimná edícia

Srdečne všetkých pozývame na Beh na Pajštún. Tento krát v zimnej edícii.

Dátum, štart: 23.2.2013, 10:00 Dĺžka trate: 12,5 km Prevýšenie: 420 m Povrch: lesný terén Prezentácia: na mieste štartu do 9:30 Štartovné: 5€ Kategórie: muži do 39, nad 39 rokov, ženy

Miesto štartu: Stupava- amfiteáter Borník – Pivárnička Točka (na Hlavnej ulici pri kostole doprava, na kruhovom objazde rovno a ďalej stále do kopca)

Trať: od štartu 4,5km po žltej turistickej značke, oblúkom po lesnej ceste bez značky, zbeh pod chatou Pod vrchom, tam sa trať napája na červenú turistickú značku cez Borinku, výbeh na hrad Pajštún, v hradbách zrúcaniny otočka, napojenie na žltú turistickú značku a zbeh do Stupavy cca 4km, pri stupavských rybníkoch sa trať napája na Stupavské krivé chodníčky, ktoré bežcov dovedú cca 1km do cieľa v pivárničke Točka

Občerstvovačka: v Bornike na cca 6. km, v cieli guláš a nealko

Šatne: možnosť prezlečenia v pivárničke Točka

Informácie: 0911 123 711, behstupava@gmail.com