Lesný Beh na Pajštún už túto sobotu

beh-na-pajstun2013

Už túto sobotu sa uskutoční už piaty beh na Pajštún. Všetkých srdečne pozývame.

Dátum, štart:  13.2.2016, 10:00 (so psom o 10:15)

Dĺžka trate: 11,5 km

Prevýšenie: 420 m

Povrch: lesný terén

Prezentácia: na mieste štartu do 9:30

Štartovné: 7€– pri platbe prevodom na účet 5075158163/0900 do 9.2.2016 (do poznámky uviesť meno pretekára), od 10.2.2016 a na mieste 10€.

Kategórie: muži do 39, nad 39 rokov,  ženy, beh so psom(v prípade väčšieho počtu prihlásených bežcov budú kategórie rozšírené)

Miesto štartu:Penzión Intenzíva (Nová 1555/66, Stupava – smer Borinka)

Trať: od štartu cca 1km do kopca, odtiaľ 4,5km po žltej turistickej značke, oblúkom po lesnej ceste bez značky, zbeh pod chatou Pod vrchom, tam sa trať napája na červenú turistickú značku cez Borinku, výbeh na hrad Pajštún, v hradbách zrúcaniny otočka, napojenie na žltú turistickú značku  a zbeh do Stupavy cca 4km

Občerstvovačka: v Bornike na cca 7. km, v cieli guláš, čaj

Šatne: možnosť prezlečenia v penzióne.

Informácie: 0911 934 312, 0911 123 711, behstupava@gmail.com