Leptín – dôležitý hormón, o ktorom neviete (1.časť)

Popis obrazku

Leptín je hormón, ktorý je v našom tele produkovaný tukovými bunkami. Množstvo vylúčeného leptínu je priamo závislé od celkového množstva tukových zásob. Takže jednoducho povedané, viacej tuku znamená vyššie hodnoty tohto hormónu a menej tuku nižšie hodnoty. Leptín v zásade ovplyvňuje metabolizmus, výdaj energie a taktiež hlad. Ak je množstvo leptínu v norme a jeho funkcie optimalizované, znamená to aj zlepšenie funkcii mozgu, mentálnych schopností a posilnenie nálady.

Trochu histórie

Leptín bol objavený a lepšie pochopený až v prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Vedci vtedy potvrdili, že ide o kľúčový hormón, ktorý reguluje náš energetický systém. Upozorňuje mozog na celkové množstvo tukových zásob v organizme a kontroluje nasýtenosť. S jeho nižšími hladinami sme hladní a naopak, pri vyšších hladinách navodzuje pocit sýtosti. Pri optimálnom fungovaní nám teda pomáha udržiavať si váhu a zabraňuje prejedaniu.

Keď je leptínu priveľa

Ale ako je to už aj s inými hormónmi zvykom, ak ho bude v organizme príliš veľa, citlivosť buniek sa voči nemu zníži a pôvodne nápomocné úlohy leptínu sa rázom môžu obrátiť proti nám. Znamená to, že jeho signály k zastaveniu príjmu prebytočnej energie zoslabnú, čo samozrejme znamená väčšie riziko ukladania tuku. Ak sa situácie nezmení, vedie to k ďalšiemu prejedaniu a zvyšovaniu hmotnosti.

Dobrou správou je, že leptínova senzitivita môže byť obnovená na pôvodný stav. Jednou z ciest je aj pravidelné cvičenie.

Leptín a inzulín sú navzájom v spojení a spolu s ostatnými hormónmi kontrolujú energetickú rovnováhu organizmu. Pravidelný tréning znižuje inzulínovú senzitivitu a zvyšuje potrebu svalových buniek obnoviť stratené palivo.

Vieme tiež to, že strava bohatá na jednoduché cukry spôsobuje vylučovanie veľkých množstiev inzulínu. Pamätajte si podstatnú vec, že ak vzrastú hladiny inzulínu, stane sa tak aj s leptínom. Touto cestou sa buduje rezistencia na obidva spomenuté hormóny a vznikajú rôzne problémy, z ktorých ukladanie tuku je tým najviditeľnejším.

Cvičenie zohráva dôležitú úlohu pri návrate leptínu na nižšie hodnoty a vyrovnaní energetických hladín, no veľmi podstatné je tu slovíčko primeranosť. Chronické preťaženie, stres, nadmerné množstvo a intenzita fyzických aktivít totiž spôsobujú pravý opak. Ako však zistíme, že trénujeme príliš veľa?

Jednoducho musíme dobre načúvať signálom tela. Ak ste neustále boľaví a dotlčení, máte časté zmeny nálad, netešíte sa na tréning a nezaznamenávate ani žiadne pokroky, niečo nie je v poriadku. Prijateľné množstvo tréningového objemu je iné z osoby na osobu. Je to aj kvôli tomu, že celkové množstvo stresu pôsobiaceho na jednu osobu je individuálne, rovnako ako to, akým spôsobom sme schopní so stresom sa vyrovnávať.

V druhej časti sa zameriame hlavne na konkrétnejšie rady, pomocou ktorých je možné udržiavať hladiny leptínu na normálnych hodnotách.

Foto zdroj: thinkstock