Lavičky v tréninkovém procesu žáků (Karate)

Trénink je složitý a náročný proces a to jak pro samotného cvičence tak i pro trenéra. Musí v něm ustřehnout mnoho důležitých momentů jako je požadavek vložení prvků např. technické, taktické, teoretické ale hlavně kondiční přípravy do celkového obsahu tréninkové jednotky, cyklu, etapy atd. Jednou z cest, jak tréninkový proces udělat zajímavějším a zároveň splnit požadavek atraktivity pro cvičence, ale v konečném důsledku i pro sebe je používání netradičních metod v přípravě cílené skupiny. Tento netradiční postup však vyžaduje od trenéra dokonalou přípravu a organizaci takové tréninkové jednotky a samotného procesu. Mezi takové postupy patří např. využívání žebřin, plných míčů (medicimbál), fit ball ale i gymnastických laviček, kladin a jiných nařádí a náčiní používaných při gymnastickém tréninku.

Gymnastické lavičky se nachází prakticky v každé tělocvičně, proto jsem na úvod vybral právě je. Pro jejich rozšířenost a dostupnost. Ze své zkušenosti vím, že se využívají jen pro sezení, ale přitom jsou vhodným prostředkem pro rozvoj rychlostně-silových schopností, ale i koordinačních schopností. U skupiny dětí kdy není dobré využít jiných metod např. činek jsou ideálním prostředkem. Žák se drží lavičky a vykonává přeskoky, druhý mu svým sezením zajišťuje stabilitu lavičky a eliminuje tak případnou možnost zranění. Na jedné lavičce mohou cvičit až dvě dvojice. Jeden cvičí druhý sedí a obráceně. Interval cvičení určíme podle věkové skupiny žáků. Doporučuji 30 až 45 sekund se stejným intervalem odpočinku v 3 sériích.

Stejné cvičení můžeme nechat žáky vykonávat ve dvojici bude tím zajištěn jejich přirozený vztah ke hře a tím pádem máme zajištěné, že budou cvičit naplno.

V následujícím cvičení můžeme využit i dvě lavečky a tím pádem klademe větší důraz na koordinaci pohybů v rychlosti , které se následně promítnou i do karate a to jak kata tak i kumite. Cvičení můžeme taktéž různými způsoby modifikovat např. první skok a žák bude stát v stoji rozkročném kolem lavečky apod.

V tomto cvičení bude rozvíjet silu a můžeme i výbušnou silu horních končetin záleží na provedení jednotlivých cvičení. Pohyb můžeme vykonávat pomalu plynule, ale taktéž dynamicky z dolní polohy. Počet opakování je závislý od věku žáků popř. jiných cvičenců. Já osobně i při těchto cvičeních mám max. 8 opakování v 3 sériích. U dynamického vykonání je tomu jinak.

Našim posledním cvičením na rozvoj koordinačních schopností může být cvičení zobrazeno na posledním obrázku. I toto cvičení můžeme modifikovat podle možností a Vašich potřeb. Žáci mohou i s medicimbálen na lavičce dřepovat. Lavičku můžeme otočit a cvičit na její užší podporné straně jako na kladině, kterou já osobně velmi využívám ve svojí přípravě, ale i v přípravě žáků a z osobní zkušenosti vím, že se na kladině nacvičila např. neko aschi dači M. Remiášová. Ale o tom v případě zájmu v dalším článku o jednoduchém, ale přitom tak složitém trénování.