Kto je to fyzioterapeut? Tréner VS Fyzioterapeut

Veľa trénerov často „fušuje“ aj do oblasti fyzioterapie. Snažia sa robiť takpovediac všetko pod „jednou strechou“. Nie je hanba ak obe profesie spolupracujú. Z dôvodu príbuznosti týchto odborníkov veľa laikov často ani nepozná za kým ísť.

Kto je to fyzioterapeut?

Fyzioterapeut je vysokoškolsky medicínsky vzdelaný človek. Z tohto vzdelania vyplývajú jeho kompetencie. Fyzioterapeut sa zaoberá všetkými medicínskymi odbormi ako neurológia, ortopédia, pediatria, psychiatria a so všetkými zraneniami a ochoreniami, ktoré z týchto odborov vyplývajú.

Kto je to kondičný tréner?

Tak ako fyzioterapeut, tak aj osobný tréner je vysokoškolsky vzdelaný človek (aspoň by mal byť). Jeho zameranie je však rozvoj kondície, svalovej sily, rýchlosti, výbušnosti atď. Stará sa o zdravú stránku človeka a rozvoj a udržiavanie športovej výkonnosti.

Ísť za fyzioterapeutom alebo za trénerom?

Za fyzioterapeutom ide človek, ktorý už má bolesť, zranenie, je po úraze alebo po operácii.

Fyzioterapeuta vyhľadá aj človek, ktorý chce preventívne cvičiť na správne nastavenie tela a správne držanie tela. Cieľom môže byť aj odstránenia pohybových nezrovnalostí na svojom tele.

Za kondičným trénerom sa športovec vyberie, ak chce zvýšiť svoju silu, vytrvalosť, rýchlosť, obratnosť a atď. Vždy sa týmito prostriedkami smeruje k napĺňaniu športových cieľov športovca.

Kedy je ideálna kombinácia medzi trénerom a fyzioterapeutom?

Je dôležité aby sa tréner a fyzioterapeut vzájomne dopĺňali. Obe profesie sa v určitých momentoch prelínajú.

Ak za trénerom príde klient už s bolesťou, tréner musí zhodnotiť jeho stav. Ak si to situácia vyžaduje, dobrý tréner spolupracuje s fyzioterapeutom a klienta naňho nasmeruje.

Opačná situácia nastáva u fyzioterapeuta. Klientovi sa pravidelným cvičením stav zlepší. Pre jeho ďalšie napredovanie už musí nastúpiť kondičný tréner a „vycvičiť“ kondíciu pacienta.

Medzi trénerom a fyzioterapeutom by mala vždy existovať obojsmerná komunikácia.

Vo videu rozpráva fyzioterapeut Iveta Stanková (rebalance.sk)