Kryoterapia – možnosti a spôsob jej využitia (1. časť)

Celková kryoterapia t.j. pôsobenie chladu na celé telo po dobu 2-3 minúty pri teplote mínus l40°C (+- l0°C) vyvoláva u zdravých osôb a u osôb trpiacich reumatickými a degeneratívnymi ochoreniami pohybového aparátu množstvo nezvyčajne zaujímavých účinkov z liečebného hľadiska (ale aj z hľadiska poznávacieho), množstvo klinických, hormonálnych a biochemických účinkov. Zákrok je špecifickým protikladom fínskej sauny. Výpočet klinických činností celkovej kryoterapie na ľudský organizmus (s výhradou, že po lokálnej liečbe sa nie vždy výrazne prejavia), umožní pochopiť liečebnú hodnotu nízkych teplôt:

Kryoterapia

 • Vynikajúci a užitočný vplyv na psychiku chorých – dochádza k výraznému zlepšeniu nálady vplyvom vyplavenia hormonov – endorfínov.
 • Subjektívny pocit výrazného zníženia bolestivosti kĺbov a povrchu tela, ale tiež pocit uvolnenia a zmiznutie pocitu únavy.
 • Uvoľnenie napätých svalov okolo chorobne zmenených kĺbov. Výrazne sa zvyšuje ich sila, uvoľňuje sa pocitové a pohybové vedenie vzruchov v nervoch.
 • Výdatné zlepšenie prietoku krvi cez kožu a vnútorné orgány po nasledujúcej kineziterapii – to znamená po zvýšenej pohybovej aktivite po pobyte v kryokomore vedie k výraznému pocitu tepla, prekrvenia a pocitu ľahkosti a uvoľnenia.

Všetci „pacienti“ ktorí absolvujú nízkoteplotnú liečbu v kryokomore sú podrobení rutinnému vyšetreniu lekárom. Je uskutočnený pohovor s lekárom, ktorý okrem otázok týkajúcich sa základnej choroby, prekonaných iných ochorení a užívania liekov môžu viesť aj k možnému nedoporučeniu absolvovania liečby chladom, okrem toho sa zisťuje aj miera znášanlivosti chladu. Pri prvom vstupe je vhodné podrobnejšie vyšetrenie pľúc a srdca posluchom, zmeranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie. Vhodné je priniesť aj zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa základného ochorenia či už reumatologického alebo neurologického.

Niekoľkoročné skúsenosti viedli k definovaniu prekážok, pre ktoré nie je možné absolvovať liečbu chladom. Absolútne prekážky sa dajú zhrnúť nasledovne:

 • netolerancia chladu
 • strach z uzavretých priestorov – klaustrofóbia
 • podchladenie organizmu
 • Raynauldova choroba
 • alergia na chlad
 • mieste poruchy prekrvenia
 • chudokrvnosť
 • užívanie niektorých liekov – neuroleptík a alkoholu
 • znížená funkcia štítnej žľazy
 • onkologické ochorenia
 • tehotenstvo
 • infekčné ochorenia

Vyšetrenia a sledovania ochorení pľúc a srdca určili nasledovné prekážky, ktoré zo strany obehového systému nedovoľujú absolvovať celkovú kryoterapiu:

 • chyby chlopňového aparátu srdca (zúženie chlopní)
 • ICHS pri nedostatočnosti obehu
 • ťažké formy astmy
 • poruchy rytmu srdca a kľudovej srdcovej frekvencie nad 100 pulzov.min-1
 • pľúcny edém
 • vážne ochorenia pľúc

Poznámka David: Druhá časť „Kryoterapia – liečenie a regenerácia chladom u športovcov“ bude uverejnená už zajtra 20. 12. 05

Foto zdroj: thinkstock