Krav Maga alebo boj zblízka

Krav Maga alebo boj zblízka

V dobe stále rastúcej kriminality, agresivity a neznášanlivosti je čoraz nevyhnutnejšia schopnosť vedieť sa efektívne brániť. Nie každý však má záujem siahať po radikálnych riešeniach (ako napríklad nosiť so sebou neustále osobnú strelnú zbraň) a preto sa do popredia dostávajú bojové umenia, najmä tie, ktoré sú špeciálne zamerané na odrazenie bezprostredného útoku.

Jedným z najprirodzenejších a najúčinnejších je Krav Maga. Toto pôvodom hebrejské pomenovanie znamená „boj zblízka“, ktorý vyvinul veľmajster Imi Sde – Or (Imrich Lichtenfeld) prvotne pre potreby izraelských bezpečnostných zložiek. Systém tohto boja je vypracovaný tak, aby vyhovoval najmä z praktického hľadiska pre všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, fyzickú silu či pohlavie. Veľkou výhodou je, že praktiku boja je možné efektívne sa naučiť počas pomerne krátkeho času výcviku.

Sebaobrana a boj z blízka

Krav Maga v sebe spája dve nadväzujúce časti – sebaobranu a boj zblízka v konflikte. Po úspešnom odrazení útoku, čiže sebaobrane, niekedy útočník pokračuje v agresii (necíti sa porazený, nezľakne sa) a to je práve čas, kedy prichádza na rad boj zblízka. Sebaobrana spočíva v pripravenosti na akýkoľvek bezprostredný útok a v jeho okamžitom a úspešnom odrazení, čiže zdolaní a spacifikovaní najmä ozbrojeného, ale aj neozbrojeného útočníka.

4 zásady Krav Maga

Základné pravidlá systému Krav Maga popisujú 4 hlavné zásady, ktorých dodržiavanie umožní úspešne zvládať konfliktné situácie. Prvým pravidlom je nezraniť sa – v prípade, že sa to nepodarí, je najdôležitejšie čím skôr sa pokúsiť paralyzovať protivníka. Druhá zásada hovorí o schopnosti ovládať svoje ego, zbytočne sa nevystatovať bojovými schopnosťami a snažiť sa eliminovať možnosti konfliktu. Ďalšie, tretie pravidlo zdôrazňuje snahu reagovať správne, čiže sa snažiť využiť všetky okolnosti konfliktu v svoj prospech. Posledná zásada rozoberá možnosť voľby medzi smrťou či zranením protivníka podľa zásady – ak nie je nevyhnutné zabíjať, má sa bojovník brániť tak, aby nechal protivníka nažive. Avšak ak je sám v ohrození života, prednostne musí zachovávať svoje bezpečie a preto sa v krajných situáciách povoľuje agresora zabiť (skôr ako on zabije obeť). Okrem týchto zásad je potrebné naučiť sa ovládať svoje emócie a vždy keď je to možné, vyhnúť sa konfliktu. Krav Maga je určené pre riešenie agresií a konfliktov, nie pre ich vyvolávanie.

Vzhľadom na to, že tento bojový systém sebaobrany sa zakladá na prirodzených inštinktívnych reakciách človeka na krízové situácie, dôležité je precvičovať ho v reálnych podmienkach. To znamená, že okrem klasických tréningov sa vytvárajú modelové konfliktné situácie, pri ktorých sa zručnosti overia a precvičia najlepšie. Zároveň je potrebné, aby si každý, kto sa chce naučiť efektívnu sebaobranu a boj zblízka, sám postupne vytváral svoje osobné návyky a postupy, ktoré mu budú v súlade s technikami Krav Magy najlepšie vyhovovať v zvládaní vyhrotených situácií.

Aj na Slovensku od roku 2005 funguje združenie prívržencov Krav Maga, organizujú sa tréningy, semináre či inštruktorské kurzy pod záštitou International Krav Maga Federation.

Foto zdroj: thinkstock