Kotúľ vpred cez plece (džudo kotúľ) – Akrobatická príprava 8.

Po dlhšej odmlke Vám prinášame pokračovanie v sérii článkov o akrobatickej (gymnastickej) príprave. V dnešnom príspevku nájdete popis techniky tzv. džudo kotúľa…

Kotúľ vpred cez plece Popis techniky

kotúľ cez plece kotúľ cez plece
kotúľ cez plece kotúľ cez plece
kotúľ cez plece kotúľ cez plece

Zo stoja výkročného na pravej nohe, pravá ruka vo vzpažení, ľavá voľne pri trupe (obr.č.1). Štart do otáčania cvičenec vykoná pohybom trupu a pravej paže vpred a dolu, súčasne vedie ľavú (voľnú) nohu vzad a hore. Celý vstup dopĺňa činnosť stojnej nohy, ktorá sa najskôr pokrčí a následne kontrolovane vystiera (obr. č. 2,3, 4). Horná časť tela cvičenca sa najskôr zľahka kontaktuje s podložkou chrbtom pravej ruky, nasleduje dotyk zápästím, predlaktím a ramenom. Pevnejšiu oporu cvičenec získava pri prechode polohou strmhlav cez kontakt pravým plecom, pričom hlava sa ukláňa vľavo (obr.č.5). V tejto fáze pohybu končí oporná činnosť pravej nohy a nasleduje jej rýchle pritiahnutie ku švihovej.

Nasleduje šikmý preval cez ohnutý chrbát a driek na ľavú sedaciu časť trupu (obr. č.6,7). Otáčanie pokračuje cez vonkajšiu stranu ľavého stehna na ľavé koleno a cvičenec vstáva po vzoprení na ľavej ruke do polohy stoja, ľavým bokom k východzej polohe tela (obr. č. 8, 9).

Postup pri nácviku kotúľa vpred cez plece

Ak cvičenec má v predstihu osvojený preval vpredkotúľ vpred, postup pri nácviku by mal byť bezproblémový. Prvé pokusy je vhodné vykonávať v pomalom tempe s dôrazom na kontrolovaný predklon a „zahrabnutie“ pravou pažou pod seba. Jej mierne pokrčenie v zápästí a v lakti zabezpečí plynulý, postupný, „beznárazový“ kontakt s podložkou.

Postupne sa štart do kotúľa dynamizuje a v ďalšom priebehu nácviku je vhodné zvládnuť i kotúľ cez ľavé plece. Umožní to použiť oba varianty, čo zvýši účinnosť ich vplyvu na rozvoj koordinačných schopností športovcov.

https://youtu.be/-2XtQ3JaFXw

Najčastejšie chyby a ich odstraňovanie

  • Do otáčania vpred sa neaktivizuje dolná časť tela. Výsledkom je narušená plynulosť pohybu v prevale. K odstráneniu nedostatku je potrebné sústrediť pozornosť cvičenca na pohyb voľnej nohy vzad a hore.
  • Preval sa chybne vykonáva cez záhlavie. Pri odstraňovaní tejto chyby treba upriamiť cvičenca na „zahrabnutie“ pažou súhlasnou s oporným plecom a na dôsledný úklon hlavy k opačnému plecu.
  • Slabé vzpieranie pažou v záverečnej časti kotúľa naruší pohyb cvičenca do stoja.
  • V momente dotyku s podložkou nesúhlasnou rukou cvičenec ňou dynamicky „zatlačí“ do miesta dohmatu.
Tags: