Kontrolovanie vlastných vnútorných hlasov – Mentálna stránka športu (3.časť)

Ak ste sa naučili blokovať pôsobenie vonkajšieho prostredia, máte za sebou tú ľahšiu časť. Teraz prichádza na rad zvládanie vašich vlastných vnútorných hlasov, čo bude predmetom aktuálneho článku.

Kontrolovanie vlastných vnútorných hlasov - Mentálna stránka športu (3.časť)

Ako sme si povedali v predchádzajúcej časti, počas športového výkonu na vás môže vplývať pôsobenie veľkého počtu ľudí v publiku, no je tu jeden hlas, ktorý je dôležitejší ako prejavy celého davu ľudí. Áno, je to vaša osobnosť. Váš vnútorný hlas je najsilnejší a nemusíte pritom ani otvárať ústa. Niekedy mu nemožno uniknúť a dokáže nás trpezlivo prenasledovať kamkoľvek.

Dennodenne komunikujeme sami so sebou. Občas verbálne, no prevažne len v tichosti prostredníctvom myšlienok. Napríklad počas tréningu môžete vnímať váš vnútorný hlas vtedy, keď sa približujete k osobným rekordom. Pýta sa vás: „Skutočne si myslíš, že to tentokrát zvládneš?“.

Trváte na tom, že to dokážete, no hlas vo vašom vnútri je neústupný a pokračuje: „Nikdy predtým sa ti to ešte nepodarilo. Možno, že je to na teba príliš.! Prípadne: „Spomeň si na to, ako si to už raz neúspešne skúšal. A to si bol v lepšej forme ako teraz.“

Snažíte sa vyčistiť myseľ a presmerovať svoju sústredenosť. Ak sa vám podarí vaše vnútorné negatívne prejavy umlčať, priblíži vás to k úspechu. No ak má tento vnútorný hlas prevahu, pre váš nasledujúci výkon to neveští nič dobré.

Samozrejme, že náš vnútorný hlas sa k nám nemusí vždy prihovárať len prostredníctvom negatívnych myšlienok, ale môže to byť aj úplne naopak. Kľúčom je preto naučiť sa, ako nad ním prevziať kontrolu a ťažiť z jeho pozitívneho pôsobenia. Čo si hovoríme a myslíme, záleží na nás.

Kontrolovanie vlastných vnútorných hlasov - Mentálna stránka športu (3.časť)

Negatívne vnútorné prejavy osobnosti sú dôsledkom nepriaznivého pôsobenia rodiny, priateľov, neznámych ľudí a v dnešnej dobe aj čoraz výraznejšieho vplyvu médií. Ľudia sú vždy pripravení povedať nám, v čom sa mýlime, čo by sme mali urobiť inak, čo nemôžeme, nedokážeme, a podobne.

Aj na základe toho sa v našej mysli vytvára akýsi skrytý kritik alebo pochybovač, ktorý sa prihlási o slovo zväčša vtedy, keď sa chystáme urobiť niečo ambiciózne a odvážne. Mentálne bariéry sa zvyknú prejaviť hlavne pri spomínaných pokusoch o osobné rekordy alebo vtedy, keď sa športovec priblíži k okrúhlym výkonnostným hraniciam, vysnívaným športovým cieľom.

V týchto prípadoch sa musíte snažiť o potlačenie zlého pôsobenia vnútorného hlasu. Prvým a základným krokom je uvedomenie, resp. potvrdenie jeho existencie. Následne je potrebné preveriť a preskúmať všetko, čo nám tento vnútorný hlas hovorí. Kedykoľvek ho potom počujete znovu, zastavte sa a povedzte si, že to nie je pravda. Jeho účelom je predsa jediná vec – poraziť vás.

Nedovolíte mu to tým, že jeho správu jednoducho neprijmete a budete ju blokovať. Najjednoduchšie to ide tak, že ju nahradíte pozitívnymi správami a budete ich opakovať, kým im začnete veriť a osvojíte si ich. Potom už nebudú mať negatívne myšlienky v hlave svoje miesto. Spoznali ste ich pôsobenie a zbavili ste sa ich, prípadne ste ich aspoň výrazne obmedzili.

Najdôležitejšie je na tom však to, že sa vám počas tohto procesu podarí naplno zistiť, že iba vy dávate vnútornému hlasu jeho konečnú silu a podobu (či už negatívnu, alebo pozitívnu).

Kontrolovanie vlastných vnútorných hlasov - Mentálna stránka športu (3.časť)

Uvedomíte si, že ste boli spoluautorom vlastného neúspechu a vytvárania osobných limitov. Namiesto toho, aby ste rozmýšľali, aký negatívny dopad bude mať neúspešný pokus, jednoducho rozmýšľajte nad tým, aké nové možnosti sa vám otvoria zvládnutím tohto pokusu. Alebo si spomeňte na tréningy, v ktorých ste prekonali osobné rekordy. Keď to išlo vtedy, prečo by to nemalo ísť teraz? Je to jednoduché presmerovanie myslenia, ktoré vám síce automaticky negarantuje úspech v danom momente, ale buďte si istí, že z dlhodobého procesu budete pomocou podobného premýšľania výkonnostne vyššie. Je to len jedna zo súčastí športovej psychológie, no je veľmi podstatná a športovec by ju mal zvládnuť predtým, než pristúpi k zložitejším postupom.

Foto zdroj: thinkstock