Kondičný tréning: Vnemová skúsenosť a rozvoj pohybových zručností (Rudo Pátek)

Ako rozvíjať pohybové zručnosti svojich športových zverencov hravou formou?

Pozrite si prednášku kondičného trénera Ruda Pátka z konferencie určenej pre tenisových trénerov. Aj keď sú cvičenia ukazované na príprave tenistov, nájdu si uplatnenie v športových hrách a v tréningu mnohých športov.