Kondičná gymnastika v „kocke“ (VIII.)

Cvičenia s komplexnejším vplyvom

Keďže ide o zložitejšie pohybové štruktúry, pri ich realizácii sa zúčastňuje väčší počet svalových skupín, ich vplyv na rozvoj svalového systému cvičencov je širší, čoho prejavom je tiež kladné pôsobenie na koordinačné (riadiace) pohybové schopnosti.

1. Na nízkych kruhoch zo zhybu stojmo ťahom, zdvihom bokov vis strmhlav a zosunom návrat do zhybu stojmo.

2. Na nízkej hrazdovej žrdi výmyk do vzporu (obr.č.30). Východisková poloha je zhyb stojmo jednonožne so švihovou nohou v prednožení. Úvod pohybovej úlohy sa realizuje zdvihom bokov k žrdi a ťahom pliec vzad, čím sa cvičenec pretočí do polohy strmhlav. Zotrvačnosť v rotácii vedie telo cvičenca nad žrď a zakončenie pohybovej akcie sa deje zdvihom pliec a nadhmatom (vytočením rúk v zápästiach). Návrat do východiskovej polohy pred ďalším opakovaním výmyku možno vykonať zosunom vpred cez polohu strmhlav alebo zoskokom vzad.

3. Na dosažnej alebo doskočnej hrazdovej žrdi výmyk do vzporu (obr.č.31). Pohybová akcia začína z visu ťahom do zhybu a ďalší priebeh pohybov je obdobný ako pri výmyku na nízkej žrdi. Návrat do východiskovej polohy pred ďalším opakovaním výmyku možno vykonať zosunom vpred cez vis strmhlav alebo zosunom vzad cez zhyb.

4. Na dosažnej alebo doskočnej hrazdovej žrdi vzoprenie ťahom striedavoručne. Pohybová akcia začína rýchlym vysokým zhybom (hruďou k žrdi). Ihneď naväzuje rýchly presun lakťov a pliec striedavoručne (najskôr jeden segment a ihneď druhý) nad hrazdovú žrď do kľuku. Nevyhnutným predpokladom pre zvládnutie prechodu zo zhybu do kľuku je ohnutie (vyhrbenie) trupu. Pohyb končí vzoprením tela do vzporu.

Náročnejším variantom je vzoprenie ťahom súručne, pri ktorom presun zo zhybu do kľuku sa vykonáva súčasným pohybom lakťov a pliec nad hrazdovú žrď. Použitie tejto skupiny cvičebných tvarov v kondičnej príprave si vyžaduje od cvičencov schopnosť ich opakovaného vykonania, najskôr v zľahčených podmienkach napr.priamou pomocou pri zdvihu bokov k žrdi trénerom alebo spolucvičencom a neskôr i samostatne v štandardnej forme. Ich komplexný vplyv na rozvoj sily, koordinácie i priestorovej orientácie je tiež cenný z hľadiska šetrenia tréningovým časom.