Kondičná gymnastika v „kocke“ (VII.)

Cvičenia na rozvoj vzpriamovačov trupu a zadné bedro-stehenné svaly

Svalová akcia vzpriamovačov trupu sa prejavuje hrudným záklonom a prehnutím v drieku. Zadné bedro-stehenné svaly otvárajú uhol medzi trupom a stehnami. Cvičenia sa vykonávajú na švédskej debni alebo na valci v ľahu vpredu (na bruchu) buď zanožovaním alebo zdvihom trupu do mierneho záklonu. Opačnú časť tela je potrebné fixovať o bradlové žrde. Vhodná je tiež pomoc spolucvičenca.

1. Na valci čelom k bradlám ľah na brucho, úchopom bradlových žrdí fixácia hornej časti tela, dolné končatiny spustené k podložke, zdvihom nôh zanoženie do úrovne bedrových kĺbov a zosunom návrat do východiskovej polohy.

2. Na valci v ľahu na bruchu čelom von z bradiel nohy fixované chodidlami pod bradlovými žrďami, trup v hlbokom predklone, ruky sa pridržiavajú bradlových stĺpikov, zdvih trupu do mierneho záklonu a zosunom návrat do predklonu.

3. Na valci v ľahu na bruchu čelom von z bradiel nohy fixované chodidlami pod bradlovými žrďami, trup v hlbokom predklone, paže vo vzpažení skrčmo dlane za hlavou alebo v pripažení skrčmo skrížené na hrudi, zdvih trupu s otočením vpravo (tiež vľavo) a zosunom návrat do predklonu.