Kondičná gymnastika v „kocke“ (VI.)

Cvičenia na rozvoj ohýbačov trupu a predné bedro-stehenné svaly

6. Na šikmej lavičke v ľahu na chrbáte úchop rebrín za hlavou, prednoženie do vznosu, zosunom nôh návrat do východiskovej polohy.

7. Na šikmej lavičke v ľahu na chrbáte hlava pod úrovňou bokov, nohy fixované chodidlami o rebriny, paže vo vzpažení skrčmo, dlane za hlavou alebo v pripažení skrčmo skrížené na hrudi, zdvih trupu do sedu a zosunom návrat do ľahu.

8. Na valci v ľahu na chrbáte úchop bradlových žrdí za hlavou, prednožovanie skrčmo a zosunom návrat do východiskovej polohy.

9. Na valci v ľahu na chrbáte hlavou von z bradiel, trup v záklone, nohy fixované chodidlami pod bradlovými žrďami, ruky sa pridržiavajú bradlových stĺpikov, zdvihom trupu sed a zosunom návrat do záklonu.

Cvičenie na valci je náročnejšie, keďže východisková poloha kladie zvýšené nároky na ohybnosť chrbtice, pružnosť svalov na prednej strane trupu a pevnosť drieku. Z tohto dôvodu si jeho použitie vyžaduje dlhodobejšiu prípravu a primerané dávkovanie.

10. Na lavičke v ľahu na chrbáte, nohy fixované chodidlami o rebriny, paže vo vzpažení skrčmo, dlane za hlavou alebo v pripažení skrčmo skrížené na hrudi, zdvih trupu do sedu s otočením vpravo (tiež vľavo) a zosunom návrat do ľahu.