Kondičná gymnastika v „kocke“ (V.)

Cvičenia na rozvoj ohýbačov trupu a predné bedro-stehenné svaly

Kontrakciou svalov na prednej strane trupu a stehien sa docieľuje zhrbenie v hrudnej časti trupu, ohnutie drieku („guľatý chrbát“) a zatvorenie uhlu medzi trupom a stehnami („sklopenie“). Precvičenie týchto svalov sa realizuje najčastejšie vo vise na rebrinách, na bradlách v podpore na predlaktí, vo vzpore, v ľahu na valci, na lavičke, zdvihom nôh alebo zdvihom trupu.

1. Na rebrinách z visu prednožením skrčmo zdvih nôh do vznosu skrčmo (stehná pri hrudi) a zosun do východzej polohy.

2. Na rebrinách z visu prednožením zdvih rovných nôh do prednosu (vodorovná poloha nôh), alebo vznosu a zosunom návrat do visu.

3. Na rebrinách z visu zdvih rovných alebo skrčených nôh do prednoženia vpravo (tiež vľavo) a zosunom nôh návrat do východiskovej polohy.

4. Na bradlách vo vzpore prednožením zdvih nôh do prednosu a zosunom návrat do vzporu.

5. Na bradlách z podporu na predlaktiach nohy mierne pokrčené, zdvih nôh do prednoženia skrčmo a zosunom návrat do východiskovej polohy.

V spolupráci s: mojweb.sk/vkocke