Kondičná gymnastika v „kocke“ (IV.)

Cvičenie na rozvoj vystieračov horných končatín (kľuky)

Kľukmi sa precvičujú vystierače horných končatín. Východiskovou polohou pre túto skupinu cvičebných tvarov je vzpor (podpor na vystretých pažiach). Z tejto polohy sa cvičiaci zosúva do kľuku (podpor na skrčených pažiach) a cyklus končí vzoprením do vzporu. Kľuky sa vykonávajú v rôznych podporových polohách na bradlách, hrazde a kruhoch.

1. Na nízkych bradlách zo vzporu zosun do kľuku (nohy pokrčiť) a vzopretím návrat do vzporu. V prípade, že samostatné pokusy uvedeným spôsobom cvičenec nedokáže zrealizovať, doporučuje sa pomoc miernym odrazom nôh.

2. Na nízkych bradlách zo vzporu klačmo zosun do kľuku klačmo a vzopretím vzpor klačmo.

3. Na nízkych bradlách zo vzporu ležmo (opora o chodidlá za rukami) zosun do kľuku ležmo a vzopretím návrat do vzporu ležmo.

4. Na nízkych bradlách zo vzporu ležmo vzadu (opora o chodidlá pred rukami) zosun do kľuku ležmo vzadu a vzoprením vzpor ležmo vzadu.

5. Na nízkych bradlách zo vzporu stojmo zosun do kľuku stojmo (telo zostáva „sklopené“) a vzoprením vzpor stojmo.

Tento variant kľuku je náročnejší, keďže na paže cvičiaceho sa prenáša väčšia časť hmotnosti tela.