Kondičná gymnastika v „kocke“ (III.)

3. Na dosažnej alebo doskočnej hrazdovej žrdi, z visu úchop v šírke pliec, ťahom zhyb (celá hlava nad úrovňou žrde), zosun do visu.

4. Na dosažnej alebo doskočnej hrazdovej žrdi, z visu v nadhmate širokým úchopom,ťahom zhyb. Cyklus končí zosunom do visu. Variant a/ pohyb je vedený hlavou za žrď

Variant b/ pohyb je vedený hlavou pred žrď

Cvičenie 3 a 4 si vyžaduje dlhodobejšiu prípravu alebo pomoc trénera (spolucvičenca). Na dosažnej žrdi možno nahradiť pomoc miernym odrazom nôh.

5. Na dolnej rebrine stoj, s úchopom rebriny vo výške bokov, zosun do zvisu stojmo a vzoprením horných končatín návrat do východiskovej polohy.

6. Na nízkych kruhoch z visu vzadu ťahom (zdvihom) bokov vis vznesmo a zosunom návrat do visu vzadu.