Kondičná gymnastika v „kocke“ (II.)

Cvičenia na rozvoj ohýbačov horných končatín (zhyby)

Charakteristický pre tieto cvičenia je pohyb tela z visu (vis na vystretých pažiach) ťahom do zhybu (vis na skrčených pažiach) a cyklus pohybov končí zosunom späť do visu. Zhyby sa vykonávajú na hrazdovej žrdi, na kruhoch, na bradlách, na vysokom vodorovnom rebríku s úchopom v nadhmate (palce k sebe – dnu) alebo v podhmate (palce od seba – von), pričom základná vzdialenosť rúk je v šírke pliec. Široký úchop je približne na dve šírky pliec a pri úzkom úchope sa ruky približujú tesne k sebe

1. Na nízkej hrazdovej žrdi, na bradlách, na vysokom vodorovnom rebríku z visu ležmo, úchop v šírke pliec (tiež široký alebo úzky) s pevným rovným telom, ťahom zhyb a zosunom návrat do východzej polohy.

Variant a/ opora chodidiel pod úrovňou pliec

Variant b/ opora chodidiel v úrovni pliec

Variant c/ opora chodidiel v úrovni úchopu

Zmenou výšky opory chodidiel sa zväčšuje alebo zmenšuje zaťaženie s ktorým cvičiaci pracuje, keďže sa tým mení veľkosť časti váhy tela, prenášaná cez chodidlá na oporu.

2. Na nízkej žrdi (vnútorná bradlová žrď) z visu ležmo jednoručne, úchop pravou alebo ľavou rukou, voľná ruka v pripažení dlaňou na bruchu, opora o chodidlá v roznožení (stabilizácia polohy), ťahom zhyb jednoručne a zosunom návrat do východiskovej polohy