Kondičná gymnastika v „kocke“ (I.)

Zásobník cvičení na gymnastických náradiach a ich efektívne využitie na rozvoj kondičných a koordinačných schopností je overený viac ako storočnou telovýchovnou praxou. Vhodné spojenie týchto gymnastických prostriedkov s chôdzou, behaním, skákaním, hádzaním, udieraním do lopty nohou i rukou …, ktoré tvoria základ atletiky a športových hier, dáva dobrý základ pre „budovanie“ zdravého, odolného, primerane rozvinutého a tým i primerane výkonného pohybového aparátu. U koordinačne náročných športov ako sú športové hry, krasokorčuľovanie, akrobatické a zjazdové lyžovanie, vodné lyžovanie, skoky do vody, skok o žrdi a iné, je dokonalé ovládanie vlastného tela po pohybovej stránke jedným zo základných cieľov, ktorému sa musí športovec približovať na ceste k vysokej výkonnosti. Významným pomocníkom k úspechu v tejto neľahkej činnosti môže byť program gymnastickej prípravy. Aplikácia takéhoto programu však často naráža na problém, kde tieto cvičenia vykonávať a tiež na menšie skúsenosti trénerov s otázkou, ako tieto cvičenia používať. Tento problém od jari do jesene na otvorených športoviskách môže riešiť konštrukcia zo železných trubiek -„gymnastická telocvičňa v kocke“.

Uplatnenie základno-gymnastických a vybraných športovo-gymnastických prostriedkov v telovýchovnej praxi sa odvíja od zámerov, s ktorými vstupujeme do tohto procesu. Predpokladáme, že hlavnými kritériami pre ich uplatnenie budú:

  • vplyv na zlepšenie všestrannej pohybovej výkonnosti

  • zlepšenie koordinácie (celkovej obratnosti, priestorovej orientácie, rovnováhy a i.)

  • zlepšenie kĺbovej pohyblivosti, elasticity svalov a ohybnosti chrbtice

  • zvýšenie fyzickej a psychickej odolnosti.