Koľko proteínov môžeme prijať?

proteínProteíny (bielkoviny) predstavujú organické látky, z ktorých vznikajú hydrolýzou alebo trávením aminokyseliny. Slovo proteo znamená v gréčtine prvotní, z čoho sa dá usudzovať, že bielkoviny predstavujú primárny kľúč, ktorý otvára cestu k nárastu svalového objemu. Niektorí vedeckí pracovníci dokonca tvrdia, že proteíny sú najdôležitejšie látky pre naše bunky a tkanivá. Do určitej miery sa dá s týmto názorom súhlasiť, avšak bez ostatných potrebných živín (cukry, tuky, vitamíny), by ani bielkoviny nemali svoje opodstatnenie.

Pozrime sa teraz na proteíny trochu z druhého uhľa. Čo ak sa v tele vyskytne nadbytok proteínov. Takýto nadmerný prísun proteínov môže spôsobiť zvýšenie hmotnosti (pozitívna dusíková bilancia) alebo sa môže vylúčiť z tela von pomocou urey (moč). Treba však vedieť, že nadmerné množstvo proteínov spôsobuje predĺženie času trávenia, čo môže mať neblahý vplyv na vstrebávanie športovca počas určitej doby medzi tréningmi. A preto sa neprikláňame k názoru mnohých kulturistov, čím viacej proteínov, tým lepšie.

Procesy prebiehajúce v rámci metabolizmu bielkovín môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií – anabolizmus, katabolizmus a rovnováha.

Anabolizmus

Proteíny sa syntetizujú vo všetkých bunkách tela, ak sú prítomné vhodné aminokyseliny. Typ vytváraných buniek závisí od funkčných charakteristík každej bunky a je riadený bunkovým genetickým kódom.

Katabolizmus

Katabolizmus (Odbúravanie tkanív) – pretože množstvo bielkovín, ktoré sa môžu uskladňovať v bunkách, je limitované, prebytočné aminokyseliny sa degradujú a použijú sa na tvorbu energie alebo sa uskladnia ako tuk. Táto degradácia sa uskutočňuje v pečeni a začína sa procesom odbúravania aminových skupín (NH2) hydrolýzou z aminokyselín. Aj vtedy ak človek nekonzumuje proteíny, denne určitú časť z nich stráca. Ak má teda jedinec zabrániť stratám, musí ich denne prijať 30-50 g.

Rovnováha

Stav dusíkovej bilancie je priamym výsledkom príjmu a výdaja dusíka. Keď sa príjem dusíka rovná výdaju, hovoríme o dusíkovej rovnováhe alebo o vyrovnanej dusíkovej bilancii. Športovci majú zvyčajne dusíkovú rovnováhu, ak vyzerajú zdraví, nepriberajú, ani sa nezvyšuje objem tkanív ich tela a prijímajú adekvátnu potravu z hľadiska esenciálnych aminokyselín, energie a mikroživín.

V konečnom dôsledku je skutočnosť, že viacej bielkovín neznamená vždy vyšší svalový nárast, ale tiež vyššiu mieru degradácie svalových bielkovín. Prehnaná konzumácia proteínov, môže byť nepríjemná aj vtedy, keď s väčším množstvom proteínov sa neprijme aj väčšie množstvo tekutín. Tento stav môže zapríčiniť dehydratáciu organizmu. A preto osoby s akýmikoľvek problémami obličiek by mali prijímať len primerané množstvo proteínov.

Foto zdroj: thinkstock