Čím väčší sval, tým efektívnejší kofeín?

75461434

Čo má spoločné veľkosť svalovej partie a účinok kofeínu pri tréningu?

Existuje niekoľko podobných štúdii, ktoré nepotvrdili účinok kofeínu na aktiváciu svalových vlákien. Sú však aj také, ktoré tvrdia niečo iné.

Je to zapríčinené aj tým, že vstupné a výstupné faktory týchto výskumov sú odlišné. Trénovanosť jednotlivcov, pravidelnosť užívania kofeínu/kávy, množstvo prijatého kofeínu, ktoré svaly sú zaťažované, atď.

Čím väčší sval, tým efektívnejší kofeín?

Dôvod uskutočnenia tejto štúdie, publikovanej v Journal of Strength and Conditioning Research (2014), bol aj kvôli domnienke autorov, že vplyv kofeínu na aktiváciu svalov môže byť výraznejší u väčších svalových skupín.

Autori tejto štúdie vyslovili predpoklad, že ak je nervový systém hlavným miestom pôsobenia kofeínu.

Ak vedie k zvýšenej produkciu adrenalínu, stimuluje to tvorbu energie. Výsledný efekt by sa mal preukázať aj vo výraznejšej aktivácii motorických jednotiek. Predovšetkým v rozsiahlejších svalových skupinách.

Biceps vs kvadriceps

V niektorých minulých výskumov boli napríklad zaťažované a testované len menšie svalové skupiny ako bicepsy. V dnes popisovanom výskume sa vedci zamerali aj na väčšie svalové partie.

Štúdie sa zúčastnilo 16 rekreačne trénujúcich ľudí a títo jedinci sa vyberali tak, aby v skupine neboli ľudia užívajúci väčšie množstvá kofeínu (ich maximálny denný príjem kofeínu v bežnom dni bol 300mg).

Výskumný tím zaznamenával aktiváciu svalov zúčastnených jedincov po tom, čo užili placebo, a taktiež po užití kofeínu v dávke 6mg/kg telesnej hmotnosti (čiže v prípade muža vážiaceho 90kg to bolo 540mg kofeínu).

Merania sa uskutočnili 30 minút po užití tohto množstva – analyzované bolo zapojenie svalových vlákien kvadricepsov, lýtkového svalstva, bicepsov a predlaktí.

Aké boli výsledky

Použitá dávka kofeínu v tejto štúdii spôsobila vyššiu aktiváciu u všetkých svalových skupín v porovnaní s užitím placeba.

Potvrdil sa aj pôvodný predpoklad autorov, že ešte výraznejší rozdiel to bude u veľkých svalových skupín. Konkrétne zlepšenie v aktivácii svalových vlákien oproti placebu bolo nasledovné:

– kvadricepsy o 13,7%
– lýtkové svaly o 11,2%
– bicepsy o 9,1%
– predlaktia o 6,3%

K tomuto zlepšeniu došlo s veľkou pravdepodobnosťou aj kvôli tomu, že zúčastnení jedinci neboli zvyknutí na vyšší príjem kofeínu (6mg/kg hmotnosti už môžeme označiť za vyšší príjem).

Autori odporúčajú znížiť príjem kofeínu v bežných častiach dňa a vyššie dávky si nechať pred ťažšími tréningami. Ukazuje sa, že takto by sme z toho mohli ťažiť aj pri vykonávaní anaeróbnych aktivít.

Súvisiaca štúdia:
Timmins TD, Saunders DH: “Effect of Caffeine Ingestion on Maximal Voluntary Contraction Strength in Upper- and Lower-Body Muscle Groups.” Journal of Strength and Conditioning Research, November 2014, Volume 28, Issue 11 – p 3239-3244

Foto zdroj: thinkstock